Procedura doping kontrole sportista

 

 
 

Doping kontrolori

 

ADAS od osnivanja među svojim doping kontrolorima ima doktore medicinskih nauka i stručnjake iz različitih medicinskih oblasti. Za doping kontrolora prema Statutu Antidoping agencije Republike Srbije, može biti imenovano samo lice sa odgovarajućim medicinskim obrazovanjem. Imenovani doping kontrolori obrazuju Odbor za doping kontrolu Antidoping agencije.

Aktuelan spisak doping kontrolora za prikupljanje yzoraka urina i krvi:

Marko Vekić
Jelena Veselinović
Jovana Vujić
Siniša Vujić
Milica Vukašinović Vesić
Branka Gaković
Vladimir Dedović
Sofija Dimitrijević
Milica Dramićanin
Svetlana Dramićanin
Stefana Đorđević
Jelena Đukanović
Ognjen Đurđević
Pavle Đurđević
Branislav Ilijašević
Gorana Janaćković
Mirna Jovanović
Konstantin Kocev
Sara Krstić Matović
Ognjen Krčmar
Sofija Kulić
Miloš Lalović
Martin Makaji
Tatjana Malić
Emilija Marinković
Miloš Matović
Lana Macura
Stefan Mijailović
Gorica Milovanović
Marija Milovanović
Mihailo Milošević
Stefan Nešović
Jelena Ožegović
Tatjana Papić
Vesna Prodanović
Aleksandra Pucar
Nenad Radivojević
Predrag Radić
Predrag Radifković
Srđan Radojević
Slobodan Rašić
Marija Ristić
Nataša Rosić
Zorana Stanković
Igor Stošić
Nenad Tanasković
Đorđe Ćurčić
Kristina Carić
Radomir Čabarkapa
Dušan Šaponjski