Procedura doping kontrole sportista

 

Ukoliko ste odabrani za testiranje, doping kontrolor će Vas na kraju meča ili treninga zamoliti da potpišete da ste primili obaveštenje. Zapamtite da odbijanje testiranja podleže kazni kao da ste doping pozitivni.
Kada primite obaveštenje dužni ste da što pre dođete u stanicu za doping kontrolu. Za to vreme ćete biti u pratnji doping kontrolora ili pratioca (eskorta).
Kada budete spremni da date uzorak, od ponuđenih dve ili više sterilnih posuda zatvorenih u plastičnu kesicu odabraćete jednu. Uverite se da posuda nije prethodno otvarana ili oštećena.
Kontrolor koji je istog pola kao i Vi mora da Vas neposredno nadgleda dok dajete uzorak. Ukoliko niste u mogućnosti da date adekvatnu količinu uzorka prilikom prvog pokušaja, vaš uzorak će biti sigurno zatvoren dok ne budete bili spremni da ponovo pokušate.
Kada budete uspeli da date dovoljnu količinu urina, kontrolor će Vas zamoliti da odaberete između dva ili više zatvorenih kitova za doping kontrolu označenih brojem (kit sadrži dve bočice – A i B). Proverite broj sa kita (kutije) i bočica. Moraju biti isti!

Uzorak sipajte u bočicu A (minimalno 60 ml) i bočicu B (minimalno 30 ml). Potom čvrsto zatvorite bočice i proverite da li su dobro zatvorene. Ne zaboravite da ste jedini koji rukuje svojim uzorkom.

Nakon zatvaranja, tražiće Vam da bočice stavite u plastične kesice i vratite ih u kartonsku kutiju. Preostalu količinu urina iz plastične posude doping kontrolori će iskoristiti da bi izmerili specifičnu gustinu urina. Ukoliko se pokaže da uzorak nije pogodan za analizu, morate da date novi uzorak.

Na formularu navedite sve lekove i suplemente koje ste uzimali 7 dana pre doping kontrole. Ukoliko imate odobreno izuzeće radi terapeutske upotrebe (TUE) zatražite od doping kontrolora da to notira u formular.

Pažljivo proverite sve podatke sa formulara za doping kontrolu i uverite se da su tačni i precizni. Ukoliko imate bilo kakve primedbe ili nedoumice vezane za proceduru, upišite ih u formular. Nakon potpisivanja dobićete svoju kopiju formulara.

 
 

Doping kontrolori

 

ADAS od osnivanja među svojim doping kontrolorima ima doktore medicinskih nauka i stručnjake iz različitih medicinskih oblasti. Za doping kontrolora prema Statutu Antidoping agencije Republike Srbije, može biti imenovano samo lice sa odgovarajućim medicinskim obrazovanjem. Imenovani doping kontrolori obrazuju Odbor za doping kontrolu Antidoping agencije.

Aktuelan spisak doping kontrolora za prikupljanje yzoraka urina i krvi:

Marko Vekić
Jelena Veselinović
Jovana Vujić
Siniša Vujić
Milica Vukašinović Vesić
Branka Gaković
Vladimir Dedović
Sofija Dimitrijević
Milica Dramićanin
Svetlana Dramićanin
Stefana Đorđević
Jelena Đukanović
Ognjen Đurđević
Pavle Đurđević
Branislav Ilijašević
Gorana Janaćković
Mirna Jovanović
Konstantin Kocev
Sara Krstić Matović
Ognjen Krčmar
Sofija Kulić
Miloš Lalović
Martin Makaji
Tatjana Malić
Emilija Marinković
Miloš Matović
Lana Macura
Stefan Mijailović
Gorica Milovanović
Marija Milovanović
Mihailo Milošević
Stefan Nešović
Jelena Ožegović
Tatjana Papić
Vesna Prodanović
Aleksandra Pucar
Nenad Radivojević
Predrag Radić
Predrag Radifković
Srđan Radojević
Slobodan Rašić
Marija Ristić
Nataša Rosić
Zorana Stanković
Igor Stošić
Nenad Tanasković
Đorđe Ćurčić
Kristina Carić
Radomir Čabarkapa
Dušan Šaponjski