U okviru programa nacionalne antidoping edukaciju ADAS je u junu 2022 nakon uspešno završenog kursa promovisao prvu generaciju antdoping edukatora koji razumeju antidoping program i kakao da ga efikasno prenesu na učesnike u programu i koji znaju kako da odgovore na pitanja i da pronađu dodatne informacija kada je to potrebno. Ukratko, oni su ključni u pružanju kvalitetne edukacije svim ciljnim grupama.

Spisak licenciranih antidoping edukatora u periodu od 2022. do 2024.

  1. Sofija Kulić
  2. Jelena Đukanović
  3. Marija Milovanović
  4. Mihailo Milošević
  5. Ognjen Krčmar
  6. Ognjen Đurđević
  7. Martin Makaji
  8. Miloš Lalović