Уколико имате сазнање да је настала повреда антидопинг правила, молимо вас да нам је пријавите попуњавањем доле датог обрасца. Према члану 3. Закона о спречавању допинга у спорту, повреда антидопинг правила постоји у случајевима:

1) присуства забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у телесном узорку спортисте;
2) коришћења или покушаја коришћења (примена, уношење, убризгавање или конзумирање на било који начин) забрањене супстанце или забрањеног метода (у даљем тексту: допинг средства);
3) одбијања, или неприступања без задовољавајућег оправдања, давања узорка после обавештења о допинг контроли или избегавања давања узорка на други начин;
4) три везана неиспуњавања обавеза утврђених правилима овлашћене антидопинг организације у погледу доступности спортисте из регистроване тест групе за тестирање изван такмичења, као и непружања података о боравишту и пропуштања објављених тестирања изван такмичења, у периоду прописаном од стране овлашћене антидопинг организације;
5) ометања или покушаја ометања било којег дела допинг контроле;
6) недозвољеног поседовања допинг средстава;
7) неовлашћене продаје, транспорта, слања, испоруке или дистрибуције забрањене допинг супстанце или забрањеног допинг метода (било физички, електронски или неким другим начином) од стране спортисте, особа које помажу спортисти или посредством трећег лица, било ком лицу које је у ингеренцији неке организације у области спорта, или покушај таквог поступања;
8) давања или покушаја давања или прописивања или покушаја прописивања допинг средстава;
9) саучесништва, подстицања, помагања, подржавања, прикривања, стварања услова или било ког другог вида учествовања у повреди или покушају повреде антидопинг правила или у кршењу изречене мере због повреде антидопинг правила;
10) удруживања спортисте или друге особе која је у надлежности овлашћене антидопинг организације са особом која помаже спортисти којој траје изречена мера због повреде антидопинг правила или је у кривичном, прекршајном или другом поступку кажњена због дела које представља повреду антидопинг правила у смислу овог закона, уколико јој казна још увек траје или је прошло мање од шест година од изрицања такве казне или са особом која је посредник или представник такве особе.

Повреда антидопинг правила наведена у тачкама 1), 2), 6), 7), 8) и 9) не постоји у случајевима одобрених изузетака за терапеутску употребу.

Под особама које помажу спортисти у смислу овог закона подразумевају се васпитачи, тренери, менаџери, агенти, особље тима, званичници, здравствени радници и здравствени сарадници и друго особље које ради са или врши третман спортиста који учествују или се припремају за спортско такмичење.

* Коју повреду антидопинг правила пријављујете?

* Особа (име и презиме) која је повредила антидопинг правило и њено својство (тренер, спортиста, лекар...)?

* У ком спорту је настала повреда антидопинг правила?

* У ком месту и држави је настала повреда антидопинг правила?

* Када је настала повреда антидопинг правила (наведите временски период)?

* Молимо вас да детаљно опишете своја сазнања о повреди антидопинг правила:

Приложите документацију (уколико је имате):

Ваши подаци (уколико желите да их унесете):

НАПОМЕНА: Унос ваших података није обавезан али нам олакшава контакт са вама и доприноси позитивној оцени веродостојности ваше пријаве.

Име:
Презиме:
Број телефона:
Имејл:

* Унесите текст са слике:
captcha

 

* сва означена поља су обавезна