Pretražite izdata mišljenja

Fabrički naziv:

Srebrosept kapi za nos

Generički sastav:

MSM,Silitol,Pantenol,Glukozamin,Glutamin,Vit B3,Acacia senegal,Alantoin,koloidno srebro 30 ppm

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Aminoven (Intravenskom infuzijom (u venu)).

Generički sastav:

Aminoven 10%, 5 g/L 7,4 g/L 6,2 g/L 6,6 g/L 4,3 g/L 4,4 g/L 5,1 g/L 14 g/L 12 g/L 11_g/L 3 g/L 11,2 g/L 6,5 g/L 0,4 g/L 1 g/L 2 g/L, rastvor za infuziju_izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin,_tirozin, taurin, triptofan

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023., ali je važno napomenuti da ne sme da se primi u vidu infuzija, jer su infuzije zabaranjena metoda. Intavenske infuzije i/ili injekcije u količini većoj od 100 ml u periodu od 12 sati su zabranjene osim onih koje su legitimno primljene u toku bolničkog tretmana, hirurških procedura ili kliničkog dijagnostičkog ispitivanja. Dakle u skladu sa Listom zabranjenih doping sredstava 2023., svaka infuzija koja se primi više od 100 ml je zabranjena metoda.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Lysobact DUO

Generički sastav:

komprimovane lozengelizozim/cetilpiridinijum-hlorid

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Yanida trio

Generički sastav:

amlodipin, valsartan, hidrohlorotiazid

Mišljenje:

U sastavu ovog leka nalazi se zabranjena doping supstanca hidrohlortiazid iz grupe Diuretika. Ovaj lek ne može da se uzima povremeno jer se koristi za terapiju visokog pritiska, pa ako postoji potreba za lečenjem ovog stanja, mora da se nadje odgovarajuća kombinacija lekova bez diuretika. Uzimanje ovog leka bez medicinskog nalaza i odobrenja TUE Odbora Antidoping agencije Republike Srbije dovešće do doping pozitivnog rezultata. Kako se traži odobrenje za TUE vise informacija na https://www.adas.org.rs/tue/izuzece-radi-primene-u-terapijske-svrhe-tue

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Dulcolax

Generički sastav:

Bisakodil

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Tylolhot

Generički sastav:

Paracetamol, pseudoefedrin, hlorfenamin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka nalazi se zabranjena supstanca pseudoefedrin iz grupe stimulansa. Upotreba ovog leka je zabranjena u periodu pre takmičenja i tokom takmičenja jer može dovesti do doping pozitivnog rezultata.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

PLAQUENIL

Generički sastav:

Hidroksihlorohin ili hidroksihlorokvin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Marisol hypertonica

Generički sastav:

Morska so, banzalkonijum hlorid 0.1 mg/ml

Mišljenje:

U sastavu ovog medicinskog sredstva ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Fluente

Generički sastav:

Simetikon i polivinilpolipirolidon

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Pancef 400mg

Generički sastav:

Cefiksim

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Panadol extra advance

Generički sastav:

Paracetamol i kofein

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Catidral

Generički sastav:

Jedna kesica praška sadrži diosmektit 3 g, natrijum hlorid 0.263 g, kalijum hlorid 0.0373 g, trikalijum citrat anhidrovani 0.162 g, trinatrijum citrat 0.147 g,

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Pulmicort

Generički sastav:

budesonid

Mišljenje:

Inhalatorna primena ovog leka je dozvoljena u sportu kada se koristi u okviru terapijskih indikacija.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Gaviscon

Generički sastav:

Natrijum-alginatNatrijum-hidrogenkarbonatKalcijum-karbonat500mg/10ml 267mg/10ml 160mg/10ml

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Bromazepam HF 3mg

Generički sastav:

Bromazepam

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Amoksiklav

Generički sastav:

Amoksicilin, klavulanska kiselina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Mycofin Rp 250 mg

Generički sastav:

Terbinafin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Marisol ectoin

Generički sastav:

1 ml spreja sadrži 10 mg ektoina, 9 mg morske soli. Rastvarač: prečišćena voda. Sadrži konzervans: benzalkonijum hlorid 0.1 mg/ml.

Mišljenje:

U sastavu ovog medicinskog sredstva ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Diclofenac duo 75mg

Generički sastav:

Diklofenak

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

OPERIL 0.5 MG/ML NASAL SPRAY SOLUTION – 10 ML

Generički sastav:

Oxymetazoline Hydrochloride

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Aflamil forte

Generički sastav:

Seropeptaza 120.000 IJ

Mišljenje:

Molim Vas popunite ponovo zahtev i pošaljite ponovo, jer ste naveli za fabrički naziv leka: Aflamil forte, a za generički sastav leka: serapeptaza 120.000 IJ. Potrebno je da odvojite zahteve, jer Aflamil forte je lek, a serapeptaza suplement.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Allegra

Generički sastav:

feksofenadinohlorid

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Espumisan

Generički sastav:

Simetikon

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Aminofilin

Generički sastav:

teofilin-etilendiamin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Mydocalm

Generički sastav:

Tolperiso

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Diklofen Duo

Generički sastav:

Diklofenak-natrijum

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

fervex za odrasle

Generički sastav:

paracetamol 500mg, feniramin-maleat 25mg, askorbinska kiselina 200mg

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Nasonex

Generički sastav:

Mometazonfuroat,monohidrata

Mišljenje:

Inhalatorna primena ovog leka je dozvoljena u sportu kada se koristi u okviru terapijskih indikacija.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Rupafin

Generički sastav:

Rupatadin-fumarata

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Symbicort

Generički sastav:

Formoterol/budesonid

Mišljenje:

Dozvoljena je terapijska primena Symbicort-a i sportista mora strogo da postuje prepisanu terapiju. Koriscenje ovog leka dozovljeno je u terapijskoj dozi tj. dozvoljen je formoterol unet inhalatornim putem: maksimalno 54 mikrograma tokom 24 h.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Singulair

Generički sastav:

Montelukast-natrijum

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

FASTUM GEL

Generički sastav:

KETOPROFEN

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Gasimetin

Generički sastav:

Simetikon

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

FLENAKO

Generički sastav:

ACEKLOFENAK

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Ciprocinal

Generički sastav:

Ciprofloksacin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

DYMISTA sprej za nos, suspenzija

Generički sastav:

Azelastin hidrohlorid, Flutikazon

Mišljenje:

Lokalna (intranazalna, oftalmološka, ušna) primena ovog leka je dozvoljenja u sportu kada se koristi u okviru terapijskih indikacija.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Presing

Generički sastav:

Loratadin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Hydrocyclin

Generički sastav:

Hidrokortizon, oksitetraciklin

Mišljenje:

Lokalna primena ovog leka (krema) dozvoljena je u sportu kada se koristi u okviru terapijskih indikacija.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Monural

Generički sastav:

Fosfomicin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Palitrex

Generički sastav:

Cefaleksin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Avamys fluticasone furoate

Generički sastav:

Avamys 27,5 mikrogram/potisak, sprej za nos, suspenzija flutikazonfuroat, bezvodna glukoza,disperzibilna celuloza,polisorbat 80,benzalkonijev klorid, dimatrijev edetat i prociscenu vodu

Mišljenje:

Lokalna (intranazalna) primena ovog leka je dozvoljena u sportu kada se koristi u okviru terapijskih indikacija.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Xyzal

Generički sastav:

levocetirizin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Emanera

Generički sastav:

Esomeprazol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Mometasone

Generički sastav:

Mometasone

Mišljenje:

Inhalatorna primena ovog leka je dozvoljena u sportu kada se koristi u okviru terapijskih indikacija.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Bisoprolol PharmaS 2,5mg

Generički sastav:

Bisoprolol

Mišljenje:

Upotreba leka koji u sebi ima bisoprolol kao aktivnu supstancu koja pripada beta blokatorima, dozvoljena je u stonom tenisu.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Alergosan

Generički sastav:

Cetirizin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Traumeel

Generički sastav:

Šentjanževina; planinski bunker; calendula officinalis; beladonna; apoteka za kamilice; lavirint, devičan; rukola; arnica planina; krasavka; Ehinacea je ljubičasta; Comfrey officinalis; višegodišnja marjetica; crni oksid živine; sumporna jetra (kalcijum i sumpor).

Mišljenje:

Nismo u mogućnosti da damo bilo kakvo mišljenje za homeopatske lekove, jer ne znamo njihov sastav, metabolisanje u organizmu i uopšteno kakva je farmakokinetika biljaka koje ulaze u sastav ovih lekova.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Buscopan

Generički sastav:

hioscin-butilbromida

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Mucodyne

Generički sastav:

Karbocistein

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

RapidexStrong

Generički sastav:

Paracetamol, fenilefrin, hlorfenamin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

BlokMAX

Generički sastav:

Ibuprofen, levomentol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Nitrofinn

Generički sastav:

Nitrofurantoin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

GeloMyrtol forte

Generički sastav:

destilat smeše etarskih ulja eukaliptusa (Eucalypti aetheroleum), slatke narandze (Ahrantil dulcis aetheroleum), mirte (Myrti aetheroleum) i limuna (Limonis aetheroleum)

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Sudocrem

Generički sastav:

cinkov oksid, benzilni alkohol, benzil benzoat, benzil cinamat, lanolin (hipoalergeni), tekući parafin i voskovi

Mišljenje:

Upotreba ove kreme je dozvoljena jer se u njoj ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Isoprinosine

Generički sastav:

Inozin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Brufen

Generički sastav:

Ibuprofen

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Folna kiselina 400mcg

Generički sastav:

Folna kiselina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2023.

(mišljenje je izdato 2023. godine)

Fabrički naziv:

Famotidin

Generički sastav:

Famotidin

Mišljenje:

U sastavu navedenog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Prexanil

Generički sastav:

Perindopril

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Robenan

Generički sastav:

levocetirizin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Foster® 6mcg/doza 100mcg/doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom

Generički sastav:

Beclometasondipropionat, Formoterolfumaratdihydrat

Mišljenje:

Inhalatorna upotreba leka Foster je dozvoljenja i to u terapijskoj dozi koja je prepisana sportisti. Lokalna upotreba beklometazona je dovoljenja kao i formoterola u terapijskoj dozi.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Melatonin Pura

Generički sastav:

melatonin,

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Tyrosur

Generički sastav:

tirotricin. 1 g praška sadrži 1 mg tirotricina (0,1%).

Mišljenje:

Upotreba ove kreme je dozvoljena jer se u njoj ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Tyrosur

Generički sastav:

tirotricin. 1 g praška sadrži 1 mg tirotricina (0,1%).

Mišljenje:

Upotreba ove kreme je dozvoljena jer se u njoj ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Diprophos

Generički sastav:

Betamethason

Mišljenje:

U leku Diprohos se nalazi zabranjena supstanca betametazon iz grupe glukokortikoida. U zavisnosti kada se lek prima, iako je lokalno davanje, zavisi i da li je potrebna prijava terapeutskog izuzeca. Ukoliko sportista ima manje od 3 dana do takmicenja onda treba da nam se obrati na mejl test.grupa@adas.org.rs kako bi procesuirali sve do kraja.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Diclofenac duo

Generički sastav:

Pharma Swiss

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Oxymet

Generički sastav:

Oxymetazoline

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022 i sportista moze da koristi ovaj lek.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Dovicin

Generički sastav:

doksiciklin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Fucibet Krema

Generički sastav:

Betametazon i Fusidna kiselina

Mišljenje:

Upotreba ove kreme je dozovljenja u sportu i sportista sme da je koristi.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Flonivin

Generički sastav:

Saccharomyces boulardii

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Rinasek

Generički sastav:

triprolidin-hidrohlorid i pseudoefedrin-hidrohlorid. 1 tableta sadrži: triprolidin-hidrohlorid 2,5mg pseudoefedrin-hidrohlorid 60,0mg

Mišljenje:

U sastavu ovog leka nalazi se zabranjena supstanca pseudoefedrin iz grupe stimulansa.Upotreba ovog leka je zabranjena u periodu pre takmicenja i tokom takmicenja jer moze dovesti do doping pozitivnog rezultata.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Altiprim

Generički sastav:

Sirup korena belog sleza (Althaeae sirupus) 71.0 g Tečni ekstrakt herbe timijana (1:2.5) (Thymi extractum fluidum (1:2.5)) 15.0 g Med (Mel) 10.8 g Tečni ekstrakt korena jagorčevine (1:2.5) (Primulae extractum fluidum (1:2.5)) 3.0 g

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene suopstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Avamys

Generički sastav:

Flutikazonfuroat

Mišljenje:

Upotreba ovog leka je dozvoljena u sportu jer se u njemu ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Esoxx One

Generički sastav:

Hijaluronska kiselina, hondroitin sulfat, poloksamer 407

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene suostance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Thealoz duo (vestacke suze)

Generički sastav:

Trehaloza 3%

Mišljenje:

Upotreba ovog leka je dozvoljena u sportu i u njemu se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Glukoformin

Generički sastav:

Metformin

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Glukoformin

Generički sastav:

Metformin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Aspirin C plus

Generički sastav:

Jedna šumeća tableta sadrži 400 mg acetilsalicilne kiseline i 240mg askorbinske kiseline.

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Natrijum kromoglikat

Generički sastav:

Kromoglicinska kiselina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Mucoplant

Generički sastav:

Ekstrakt bokvice

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Моменса (спреј за нос)

Generički sastav:

Мометазол

Mišljenje:

Upotreba ovog leka je dozvoljena u sportu i ne sadrzi zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Seroxat

Generički sastav:

(Paroxetin, Actapax, Paroxetin Sandoz, Rexetin)

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Ksalol

Generički sastav:

alprazolam

Mišljenje:

Upotreba ovog leka je dozvoljena u sportu i u njemu se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

lectranal

Generički sastav:

Astragalus biljka

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Flobian

Generički sastav:

Probiotik

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Vivace 5mg

Generički sastav:

Ramipril

Mišljenje:

Ramipril koji se nalazi u leku Vivace nije zabranjen za upotrebu u sportu i ne nalazi se na Listi zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Tritace

Generički sastav:

Ramipril

Mišljenje:

Lek Tritace sa aktivnom supstancom ramipril nije zabranjen u sportu i sportista sme da ga koristi. Ukoliko lek ima jos neku aktivnu supstancu ili drugaciji naziv, sportista mora da popuni novi zahtev za misljenje o leku.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Biprez

Generički sastav:

Bisoprolol

Mišljenje:

U sportskom ribolovu nije zabranjena upotreba beta blokatora tj.leka bisoprolol koji je naveden. Ako se sportista takmici u nekom drugom sportu onda mora da popuni novi zahtev za misljenje.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Aflamil

Generički sastav:

Aflamil 100mg 2×1 Sastav: Aceklofenak Comprimate filmate

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

OKi

Generički sastav:

Ketoprofen i manitol

Mišljenje:

Ne mozemo da damo pozitivno misljenje jer ne postoji registrovan lek koji u sebi ima navedene supstance - ketoprofen i manitol. Molimo vas da ponovo popunite misljenje sa tacnim podacima.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

OKi

Generički sastav:

Ketoprofen i manitol

Mišljenje:

Ne mozemo da damo pozitivno misljenje jer ne postoji registrovan lek koji u sebi ima navedene supstance - ketoprofen i manitol. Molimo vas da ponovo popunite misljenje sa tacnim podacima.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Dexomen

Generički sastav:

Deksketoprofen

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Olynth

Generički sastav:

Ksilometazolin

Mišljenje:

Upotreba ovih kapi je dozvoljena u sportu i sportista sme da ih koristi.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

D-MANOZINN

Generički sastav:

D-manoza-epimer glukoze, vrstu prirodnog prostog secera, vitamin C i cink

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Trachisan

Generički sastav:

Komprimovana lozenga

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Coldrex MaxGrip

Generički sastav:

Paracetamol, fenilefrin, askrobinska kiselina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

DuoResp Spiromax

Generički sastav:

Formoterol-fumarat , dihidrat i budesonid

Mišljenje:

Upotreba ovog leka je dozvoljena dokle god sportista ne koristi vecu dozu od one koja je navedena na Listi zabranjenih doping sredstava 2022: Formoterol unet inhalatornim putem: maksimalno 54 mikrograma unete količine tokom 24 č. Sportista ne sme da koristi vecu dozu od navedene jer bi se to smatralo zloupotrebom.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Dr. Max

Generički sastav:

Nafazolin-hidrohlorid, benzalkolijum hlorid

Mišljenje:

U sastavu koji je naveden ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Tantum verde

Generički sastav:

Benzidamin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Angelic P intimo

Generički sastav:

Hypericum Perforatum Oil, Calopyllum Inophyllum Seed Oil, Green Tea Leaf Extract, Eucalyptus Polybractea Oil, Melaleuca Quinquenervia Oil, Salvia Officinalis Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Witepsol.

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstaava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Uro-vaxom

Generički sastav:

Uro-vaxom

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Arcoxia

Generički sastav:

Etorikoksib

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Serrapeptase

Generički sastav:

Serrapeptase

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Letizen film tableta

Generički sastav:

Cetirizin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Letizen film tableta

Generički sastav:

Cetirizin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Concor cor 2,5 mg

Generički sastav:

Bisoprolol

Mišljenje:

Ovaj lek je dozvoljen za koriscenje u kuglanju.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Esradin 5mg

Generički sastav:

Kkk

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Escappele

Generički sastav:

Levonorgestrela

Mišljenje:

U sastavu ovog leka se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022 i sportistkinja sme da ga koristi.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Diprophos

Generički sastav:

betametazon

Mišljenje:

Posto odgovor na ovo pitanje zavisi od toga kada je takmicenje, pogledajte smernice ovde https://www.adas.org.rs/tue/glukokortikoidi-i-lista-zabranjenih-doping-sredstava-nova-pravila-od-2022-godine/

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Panadol

Generički sastav:

Paracetamol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Nalgesin

Generički sastav:

Naproksen

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

FitoHem

Generički sastav:

Uljani ekstrakt cveta kantariona, kamilice, kokotca, nevena, semena divljeg kestena, korena gaveza, lincure i sveže šargarepe (1:4) sa dodatkom vitamina A, D i E, Cera alba, Witepsol H15.

Mišljenje:

Upotreba ove kreme je dozvoljena u sportu i ne sadrzi supstance sa Liste nedozvoljenih doping sredtsava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Emolijentni lipofilni krem

Generički sastav:

Paraffin,cetil-palmitat,boraks ,beli pcelinji vosak,voda

Mišljenje:

U sastavu ovih krema nema nedozovoljenih supstanci i sportista sme da koristi.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Emolijentni lipofilni krem

Generički sastav:

Unguentum emolliens

Mišljenje:

Upotreba krema je dozvoljena u sportu iako za ovu kremu nije jasno naznaceno koji su sastojci.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Losion za lice

Generički sastav:

Silicilna kiselina solitio composite II

Mišljenje:

Sportista sme da koristi ovajlosion kao preparat koji se koristi lokalno preko koze i nema zabranjenih supstanci.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

flogedir forte kesice

Generički sastav:

Bromelain

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Rapten duo

Generički sastav:

Diklofenak

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Hemomycin

Generički sastav:

Azitromicin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Polygynax

Generički sastav:

Nistatin, neomicin, polimiksin B

Mišljenje:

Upotreba ovog leka je dozvoljena i u sastavu se ne nalazi zabranjena supstanca sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Panrazol

Generički sastav:

Pantoprazol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Propomucil kesice

Generički sastav:

N-acetilcisteina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Aspirin 500

Generički sastav:

Acetilsalicilna kiselina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Aspirin Protect 300

Generički sastav:

Acetilsalicilne kiseline

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2022.

(mišljenje je izdato 2022. godine)

Fabrički naziv:

Trachisan

Generički sastav:

Tirotricin, lidokain, hloheksidin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Pentrexyl

Generički sastav:

Ampicillin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Mycoseb

Generički sastav:

Ketokonazol

Mišljenje:

Lokalna upotreba ovog leka je dozvoljena i sportista sme da ga koristi.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Caj od nadzemnog dela rastavića (equiseti herba)

Generički sastav:

Silicijumova kiselina, flavonoide, tragove alkaloida

Mišljenje:

U sastavu koji je naveden u ovom zahtevu ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Dymista

Generički sastav:

azelastin hidrohlorid /flutikazon propionat

Mišljenje:

Inhalatorna upotreba kortikosteroida koji se nalaze u Dymista leku je dozvoljena i ovaj lek sme da se koristi u sportu.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Momensa (sprej)

Generički sastav:

Mometazon

Mišljenje:

Inhalatorna primena leka Momensa je dozvoljenja u sportu i sportista moze da koristi ovaj lek.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Momensa

Generički sastav:

mometazon

Mišljenje:

Molimo vas da popunite ponovo misljenje i navedete tacan nacin primene leka jer ne postoji mometazon koji se pije vec samo inhalira.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Fluimucil

Generički sastav:

Aceticistein

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Ospamox DT

Generički sastav:

amoksicilin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

flugalin

Generički sastav:

flurbiprofen

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Strepsils intensive

Generički sastav:

Flurbiprofen

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Gastroperidon

Generički sastav:

Domperidon

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Buscopan

Generički sastav:

Hioscin-butilbromid

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Fluente

Generički sastav:

polivinilpolipirolidona i simetikona

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021 i sportista sme da ga koristi.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Oxis Turbuhaler

Generički sastav:

Formoterol-fumarat, dihidrat

Mišljenje:

Upotreba leka u kome se nalazi formoterol unet inhalatornim putem dozvoljena je ako se maksimalno unese 54 mikrograma tokom 24h. Pogledati koliko grama ima u jednoj dozi za Oxis Turbuhaler ( trebalo bi da je 9g po dozi) i voditi racuna da se dnevna doza ne prekoraci (znaci dnevno max 6 doza).

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Pentenol krem

Generički sastav:

Dexpantenol 5%

Mišljenje:

Upotreba krema je dozvoljena i u kremi Pantenol se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

OKI

Generički sastav:

Ketoprofene

Mišljenje:

Ketoprofen je dozvoljen i ne nalazi se na Listi zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Dexomen

Generički sastav:

Dexketoprofen

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Nixar

Generički sastav:

bilastin, antihistaminik

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava za 2021.godinu.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Bayer Aspirin protect 100mg

Generički sastav:

Acetisalna kiselina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Fajzer vakcina

Generički sastav:

Xxxx

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Plaquenil

Generički sastav:

Plaquenil

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Lexilium

Generički sastav:

Bromazepam

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping supstanci 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Sanoval 10mg

Generički sastav:

Zolpidem

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021 i sportista sme da koristi ovaj lek.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Claritine

Generički sastav:

Loratadin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Betmiga 50 mg

Generički sastav:

Betmiga 50 ng

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Aminofilin

Generički sastav:

Teofilin

Mišljenje:

Primena teofilina je dozvoljena u sportu i sportista sme da ga koristi.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Allergodil

Generički sastav:

azelastin – hidrohlorid

Mišljenje:

U sastavu leka Allergodil ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021 i primena u sportu je dozvoljena.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Bulardi probiotik

Generički sastav:

Saccharomyces boulardii

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

СНУП 0,5 мг/мл, спреј за нос , раствор

Generički sastav:

Кsilometazolin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Olynth

Generički sastav:

Ksilometazolin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Defrinol forte

Generički sastav:

Ipobrufen, pseudoefedrin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka nalazi se zabranjena supstanca pseudoefedrin iz grupe stimulansa zabranjenih na takmicenju. Sportista ne treba da koristi ovaj lek zbog rizika od doping pozitivnog rezultata. Ovaj lek ima dosta alternativa i sportista uvek ima izbora da koristi drugi lek umesto ovog.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Vivace

Generički sastav:

Ramipril

Mišljenje:

U leku VIVACE ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.Molim vas da vodite racuna da Vivace PLUS u sebi ima diuretik koji je zabranjen, samo da ne dodje do zabune.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

CURAPROX PERIO PLUS REGENERATE

Generički sastav:

hlorheksidina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Aspercreme

Generički sastav:

Lidocaine

Mišljenje:

Lokalna upotreba ovog leka je dozvoljena u sportu.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Spedifen

Generički sastav:

Ibuprofen

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Nasic

Generički sastav:

Ksilometazolin,dekspantenol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Xilozin ksilometazolin

Generički sastav:

Ksilometazolin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Aktovegin, solcoseryl

Generički sastav:

Actovegin

Mišljenje:

U leku Solcoseryl se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstaav 2021. Indikacije za ovu oralnu pastu su jasno napisane u indikacijama za lekhttps://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-01575-16-001.pdf Namenjen za lokalnu terapiju sluzokože usta a ne za GUTANJE, ORALNU ILI SPOLJASNJU PRIMENU! Znaci, iz zdravstvenih razloga a ne zbog dopinga, ne treba ovu pastu primenjivati drugacije nego sto je napisano.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Aktovegin, solcoseryl

Generički sastav:

Actovegin

Mišljenje:

Actovegin nije registrovan lek u Srbiji, niti je odobren od strane FDA (Americka uprava za hranu i lekove). U njegovom sastavu nema zabranjenih supstanci sa Liste zabranjenih doping sredstava ali je vazno napomenuti da ne sme da se primi u vidu infuzija jer su infizije zabranjena metoda. Dozvoljeno je kao intramuskularna injekcija. Kao sto je i publikovano u ovom raduhttps://www.hilarispublisher.com/open-access/actovegin-equals-to-performance-enhancing-drug-doping-fact-orfiction-2157-7552-1000179.pdf primena ovog leka je i dalje kontraverzna u sportu u pogledu njegove efikasnosti.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Velafax 37,5 mg

Generički sastav:

Venlafaxin -hidrohloride

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Strepsils limun bez secera

Generički sastav:

2.4-dihlorbenzilalkohol1,2 mg,amilmetakrezol 0,6mg

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Velafax 37,5 mg

Generički sastav:

Vanlafaxin -hydrohlorid

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Sinoderm krema

Generički sastav:

Jedan g krema sadrži: fluocinolonacetonida 0,25mg

Mišljenje:

Upotreba ove kreme je dozvoljena u sportu.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Sinalzan

Generički sastav:

Koloidno srebro, prečišćena voda, ekstrakt bršljana, etarska ulja mente, žalfije i timijana

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Caffetin

Generički sastav:

Paracetamol,kofein,kodein,propifenazon

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

HEMOR M

Generički sastav:

mošus bezoar biser ćilibar, vazelin lanolin tečni parafin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka se nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

ELORYQA 10mg

Generički sastav:

Escitalopram

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Avamys

Generički sastav:

27,5 mikrograma flutikazonfuroata, glukoza, bezvodna; celuloza, disperzibilna; polisorbat 80; benzalkonijum-hlorid; dinatrijum-edetat; voda, prečišćena.

Mišljenje:

Lokalna primena ovog leka je dozvoljena u sportu.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Folkodin Alkaloid

Generički sastav:

folkodin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Sirdalud 4mg

Generički sastav:

tizanidin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Bronles

Generički sastav:

Karbocistein

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

primolut-nor-5

Generički sastav:

noretisteronacetat

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Serrapeptase

Generički sastav:

serrapeptase

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

ivermektin

Generički sastav:

silicijum- dioksid, makrogol, laktoza monohidrat

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.Naglasavamo da ovaj lek nije registrovan u Srbiji za upotrebu kod ljudi.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

PHYSIOMER

Generički sastav:

Prirodan sterilan rastvor prečišćene morske vode Ne sadrži konzervanse ili hemijske additive Hipertonična koncentracija mineralnih soli i oligoelemenata koja je ekvivalnetna koncentraciji od 22 g/l natrijum hlorida

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Ketonal 2,5% gel

Generički sastav:

Ketoprofen

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Omeprol 20mg

Generički sastav:

Gastrorezistentna kapsula, tvrda, omeprazol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Rapten duo 75mg

Generički sastav:

Diklofenak

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Rhinaction sprej za nos

Generički sastav:

Hipertonicna morska so,Ravintsara i thyme

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Azithromycine Zydus

Generički sastav:

Ne mogu da nadjem

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

MARNYS organsko ulje origana

Generički sastav:

ulje origana

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Karbofin forte

Generički sastav:

Biljni ugalj ……………………….. 50 mg Suvi ekstrakt ploda morača (Foeniculum vulgare) ………………. 30 mg sa 0.5% etarskog ulja Plod morača u prahu (Foeniculum vulgare) ………………. 30 mg Suvi ekstrakt cvasti kamilice (Matricaria chamomilla) …………….. 25 mg sa 0.3% apigenina Etarsko ulje morača (Foeniculum vulgare) ……………….. 0.5 mg Etarsko ulje anisa (Pimpinella anisum) …………………….. 0.5 mg Etarsko ulje nane (Mentha piperita) …………………………. 0.5 mg

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Choco diet lax

Generički sastav:

List sene u prahu

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2021.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Toradex kapi

Generički sastav:

Aktivna supstanca: tobramicin 3 mg/ml i deksametazon 1 mg/ml.

Mišljenje:

Primena ovih kapi je dozvoljena u sportu.

(mišljenje je izdato 2021. godine)

Fabrički naziv:

Aloe First Spray

Generički sastav:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilizovan* aloe vera gel), voda, alantoin, glicerin, tokoferol (prirodni E vitamin), pčelinji propolis, neven (Calendula officinalis) ekstrakt, hajdučka trava, (Achillea Millefolium) ekstrakt, majčina dušica (Thymus Vulgaris) ekstrakt, kamilica (Anthemis Nobilis) ekstrakt, maslačak (Taraxacum Officinale) ekstrakt, eukaliptus ekstrakt, gospodinova krunica (Passiflora Edulis) ekstrakt, žalflja (Salvia Ofkinalis) ekstrakt, đumbir (Zingiber Officinale) ekstrakt, boražina — volovski jezik (Borago Ofkinalis) ekstrakt, sandalovina (Santalum Album) ekstrakt, polisorbat 20, natrijum citrat, diazolidinil urea, metiliparaben

Mišljenje:

Upotreba ovog spreja je dozvoljena u sportu.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Elfonis

Generički sastav:

moksifloksacin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Clindamycin-MIP

Generički sastav:

Clindamycin-MIP 300mg: jedna film tableta sadrži 300mg klindamicina (u obliku klindamicin hidrohlorida) Clindamycin-MIP 600mg: jedna film tableta sadrži 600mg klindamicina (u obliku klindamicin hidrohlorida) Pomoćne supstance su: makrogol 6000, celuloza, mikrokristalna, manitol, krospovidon, talk, magnezijum stearat, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, titan-dioksid (E 171), Eudragit E 12.5.

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Rupafin 10mg, tableta

Generički sastav:

10mg rupatadin(u obliku rupatadin-fumarata)

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Lofocin

Generički sastav:

Levofloksacin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020 i u pogledu doping on je bezbedan za primenu. Medjutim, ovom prilikom sportistima zelimo da sportistimo naglasimo da ovaj lek spada u grupu antibiotika-hinoloni, koji mogu imati nezeljena dejstva na misicni sistem. Naime, pokazano je da je rizik od povreda i ruptura misica/tetiva povecan pogotovo kod fizicki aktivnih osoba, kao sto su sportisti. Obavestenje o tome dostupno je ovde https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2019/04/Saopstenje-fluorohinoloni-hinoloni.pdf Savetujemo sportistu da sa nadleznim lekarom nadju alternativni antibiotik koji nije iz grupe hinolona.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Beofenac 100mg

Generički sastav:

Aceclofenac

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Yasmin

Generički sastav:

drospirenon/ etinilestradiol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Roaccutan

Generički sastav:

izotretinoin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Nasometin control

Generički sastav:

Mometasoni furoas

Mišljenje:

Inhalatorna upotreba ovog leka je dozvoljena. Naglasavamo da ovaj lek nije registrovan u Srbiji pa je sastav moguce proveriti samo na poslatom sajtu.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Mezym

Generički sastav:

Pankreatin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Roaccutan kapsule

Generički sastav:

Izotretinoin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Operil

Generički sastav:

Oksimetazolin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020 i sportista sme da ga koristi.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Health Aid vitamin B12

Generički sastav:

Vitamin B12, B2,B6 , folne kiseline , vitmin C

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Biguanelle

Generički sastav:

Ginekološki izotonični rastvor, ph 4,0

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020 i upotreba je dozvoljena u sportu.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Triderm

Generički sastav:

Betametazon, gentamicin, klotrimazon

Mišljenje:

Lokalna upotreba kreme Triderm je dozvoljena u sportu.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Sudafed PE Sinus pressure pain

Generički sastav:

Acetaminophen, phenylephrine HCI

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

OCUflash rastvor za ispiranje oka

Generički sastav:

Natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid heksahidrat, tinktura Euphrasiae officinalis, polisorbat 80, boraks, dinatrijum-edetat, benzalkonijum-hlorid, natrijum-hidroksid, voda za injekcije

Mišljenje:

Upotreba ovih kapi je dozvoljena i u njima se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Kapi za nos Olynth 0,1

Generički sastav:

Ksilometazolin-hidrohlorid

Mišljenje:

Lokalna primena ovog leka je dozvoljen u sportu i u njemu se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Avamys

Generički sastav:

Flutikazonfuroat

Mišljenje:

Lokalna upotreba ovog leka prema upustvu proizvodjaca je dozvoljena u sportu.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Rupafin®, 10 mg, tableta

Generički sastav:

rupatadin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Bactrim

Generički sastav:

Sulfametoksazol,trimetoprim

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Citeral 500mg

Generički sastav:

Skrob,kukuruz,celuloza,mikrokristalna,magnezijum-stearat,krospovidon,silicijum-dioksid,koloidni,bezvodni,Zelatin,hiptomeloza,makrogol 400,titan-dioksid(E171)…Ciprofloxacin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020 i u pogledu doping on je bezbedan za primenu. Medjutim, ovom prilikom sportistima zelimo da sportistimo naglasimo da ovaj lek spada u grupu antibiotika-hinoloni, koji mogu imati nezeljena dejstva na misicni sistem. Naime, pokazano je da je rizik od povreda i ruptura misica/tetiva povecan pogotovo kod fizicki aktivnih osoba, kao sto su sportisti. Obavestenje o tome dostupno je ovde https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2019/04/Saopstenje-fluorohinoloni-hinoloni.pdf Savetujemo sportistu da sa nadleznim lekarom nadju alternativni antibiotik koji nije iz grupe hinolona.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Ceterizin

Generički sastav:

Jedna film tableta sadrži 10 mg cetirizin -dihidrohlorida

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Pimafucort

Generički sastav:

Hydrocortisone, natamycin, neomycin

Mišljenje:

Koriscenje ove kreme je dozvoljeno i sportista sme da je koristi.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Chymoral

Generički sastav:

Tripsin, himotripsin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Aspirin puls C

Generički sastav:

acetilsalicilna kiselina i askorbinska kiselina. Jedna tableta sadrži 400 mg acetilsalicilne kiseline i 240 mg askorbinske kiseline

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Panadol

Generički sastav:

Paracetamol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Alphalipoin forte

Generički sastav:

Alfa-lipoinska kiselina

Mišljenje:

U sastavu ovog suplementa ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

tot'hema

Generički sastav:

Gvozđe(II)-glukonat, mangan-glukonat, bakar-glukonat

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

tot'hema

Generički sastav:

Gvožđe(II)- glukonat, mangan-glukonat, bakar-glukonat

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Diuver tableta 5mg

Generički sastav:

torasemid

Mišljenje:

Lek Diuver sadrzi u sebi supstancu torasemid koja pripada diureticima. Diuretici su zabranjeni i nalaze se na Listi zabranjenih doping supstanci! Upotreba ovog leka nije dozvoljena ukoliko sportista nema odobreno terapeutsko izuzece i posledica koriscenja ovog leka je doping pozitivan rezultat. Razlozi za upotrebu ovog leka su:edemi (otoci) kod srcane insuficijencije, bolesti bubrega, jetre ili pluca. Posto su ova stanja u suprotnosti sa bavljenjem vrhunskim sportom, potrebna je kompletna medicinska dokumentacija da bi se prijavilo terapeutsko izuzece, pa vas molimo da nam sve posaljete na test.grupa@adas.org.rs

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Speed Vaporub mast

Generički sastav:

Mentol, eukaliptus, kamforom

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping supstanci 2020. Lokalna upotreba ovog leka je dozvoljena.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Orvagil 400mg

Generički sastav:

metronidazol

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

White smile trakice za izbeljivanje zuba

Generički sastav:

Mišljenje:

U sastavu ovog proizvoda (koji nije lek), ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Phlebodia

Generički sastav:

Diosmina

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Homeopatski lekovi

Generički sastav:

Homeopatski lekovi

Mišljenje:

Nismo u mogucnost da damo bilo kakvo misljenje za homeopatske lekove jer ne znamo njihov sastav, metabolisanje u organizmu i uopsteno kakva je farmakokinetika biljaka koje ulaze u sastav ovih lekova.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Defrinol forte (popio sam jednu tabletu na preporuku, nakon cega sam na poledjini leka video da pise pseudoefedrin, da li je moguce da budem pozitivan na testu nakon 2 nedelje ukoliko sam popio jednu tabletu?)

Generički sastav:

nemam kutiju, dobio sam samo jednu tabletu

Mišljenje:

Ovaj lek u sebi ima pseudoefedrin koji pripada grupi stimulansa koji su zabranjeni na takmičenju. Sportista ne sme da koristi ovaj lek u periodu pre i tokom takmičenja. Nemoguće je sa sigurnošću reći koliko dana pre takmičenja sportista treba da izbegava korišćenje ovog leka jer postoji rizik da ostanu metaboliti koji se detektuju i nekoliko dana nakon uzimanja leka.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Senna tea

Generički sastav:

Senna

Mišljenje:

U biljci Sena se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Quixx soft

Generički sastav:

Quixx Soft rastvor predstavlja izotoničan sprej za nos na bazi aloa vere i formulaciji sa vodom iz Atlanskog okeana

Mišljenje:

Lokalna upotreba ovog leka u vidu spreja je dozvoljena i ne sadrzi zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Mydocalm

Generički sastav:

tolperison-hidrohlorid

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020. Iako se upotreba ovog leka ne dovodi u pitanje zbog dopinga jer je on dozvoljen, zeleli bi da sportiste obavestimo o stavu Agencije za lekove o tome kako Mydocalm ne treba upotrebljavati osim za najteza stanja spazma posle sloga https://www.alims.gov.rs/latin/2013/09/25/tolperison-ogranicenje-indikacionog-podrucja-i-rizik-od-reakcija-preosetljivosti/

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Movalis

Generički sastav:

15mg meloksikama po tableti

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

PropoMucil extra strong sprej za nos

Generički sastav:

Acetilcistein

Mišljenje:

Upotreba ovog suplementa je dozvoljenja u sportu jer ne sadrzi zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Spasmex forte 5mg

Generički sastav:

Trostij klorid

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Nystatin HF

Generički sastav:

1 g sadrzi nistatin 100000 i.j.

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

TRITACE

Generički sastav:

RAMIPRIL

Mišljenje:

U ovom leku se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

CONCOR COR 5mg

Generički sastav:

BISOPROLOL

Mišljenje:

Upotreba leka koji u sebi ima bisoprolol kao aktivnu supstancu koja pripada beta blokatorima, dozvoljena je u ribolovu.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Imodium instant

Generički sastav:

Loperamidum hydrochloridum

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Controloc 40mg

Generički sastav:

Pantoprazol gastrorezistentna tableta

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Marocen

Generički sastav:

Ciprofloksacin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Diklofen duo

Generički sastav:

Neznamf

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Fromilid uno

Generički sastav:

klaritromicin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Lidokain hlorid

Generički sastav:

Lidokain hlorid

Mišljenje:

Lokalna upotreba lidokaina je dozvoljena i ne nalazi se na Listi zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Tot'hema

Generički sastav:

Tot'hema

Mišljenje:

Ovaj lek je dozvoljen i u njemu se ne nalaze zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

OHB12

Generički sastav:

OHB12

Mišljenje:

Ovaj lek je dozvoljen i ne nalazi se na Listi zabranjenih doping sredstava 2020.

(mišljenje je izdato 2020. godine)

Fabrički naziv:

Uricin

Generički sastav:

Norflokcacin

Mišljenje:

U sastavu ovog leka ne nalaze se zabranjene supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2020. Znači, što se tiče dopinga ovaj lek nije zabranjen. Međutim skrenuli bismo pažnju svim sportistima na upozorenje Agencije za lekove o neželjenim dejstvima određenih grupa lekova među kojima je i Uricin https://www.alims.gov.rs/latin/2019/04/23/saopstenje-povodom-pisma-zdravstvenim-radnicima-o-ogranicenjima-u-primeni-fluorohinolonskih-i-hinolonskih-antibiotika/ Bol i zapaljenje tetiva (najčešće je zahvaćena Ahilova tetiva) kao i pucanje tetiva, otok zgloba i/ili poremećaj hodanja - samo su neka od neželjenih dejstava ovih lekova i sportisti bi trebalo da se konsultuju sa svojim lekarom oko alternativne terapije.

(mišljenje je izdato 2020. godine)