Овде можете преузети документ који садржи списак лица којима тренутно тече казна због повреда антидопинг правила. Податке о лицима којима је истекла казна због повреда антидопинг правила могу на упит, сходно законским одредбама, добити надлежни национални спортски савез, надлежни међународни спортски савез и Светска антидопинг агенција.

Све вести на нашем сајту које се односе на лица којима је истекла казна су архивиране.