Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa članom 15. stav 2, članom 31. stav 1. i članom 34. stav 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, obavlja sledeće poslove:

 1. uređuje,određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu na sportskim takmičenjima, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici;
 2. uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu izvan sportskih takmičenja;
 3. imenuje stručna lica ovlašćena za obavljanje doping kontrole (kontrolore), ustanovljava i izdaje im legitimacije i brine se o njihovom stalnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju;
 4. određuje organizacije u kojima će se obaviti analiza doping uzoraka sportista;
 5. utvrđuje odgovornost lica koje je učinilo povredu antidoping pravila, u slučaju da nadležna sportska asocijacija ne izrekne mere i odlučuje po žalbi na meru koju je izrekla nacionalna sportska asocijacija, osim ako u skladu sa zakonom nije određena, odnosno ugovorena nadležnost međunarodne sportske arbitraže za odlučivanje po žalbi; uređuje postupak u kojem izriče mere i odlučuje po žalbama;
 6. preduzima mere za smanjenje dopinga u sportu i njegovo dugoročno otklanjanje;
 7. objašnjava šta se pod određenim pojmom vezanim za problem dopinga u sportu podrazumeva;
 8. stara se o obezbeđenju potrebne opreme za analizu doping uzoraka i potrebnih sredstava za antidoping kontrolu;
 9. ostvaruje uvid u organizovanje i sprovođenje doping kontrole na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici;
 10. utvrđuje godišnji plan doping kontrole koju sprovodi;
 11. izdaje službeni bilten;
 12. ostvaruje međunarodnu stručnu saradnju na pitanjima koja su vezana za sprečavanje dopinga u sportu i zaključuje sporazume o testiranju;
 13. ostvaruje saradnju sa zainteresovanim vladinim i nevladinim organizacijama u vezi sa sprečavanjem dopinga u sportu i oštećenjem zdravlja sportista upotrebom dopinga;
 14. organizuje obrazovne i druge kampanje protiv dopinga u sportu;
 15. informiše javnost o aktivnostima koje se preduzimaju protiv dopinga u sportu;
 16. daje preporuke i savete za preduzimanje mera od strane državnih organa i organizacija u oblasti sporta u cilju sprečavanja dopinga u sportu;
 17. organizuje istraživanja, savetovanja, seminare, okrugle stolove i izdaje publikacije o pitanjima vezanim za borbu protiv dopinga u sportu;
 18. prati i prikuplja informacije u vezi sa zakonskim i drugim merama koje se u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu;
 19. prati i prikuplja informacije o merama koje državni organi i organizacije u oblasti sporta preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu;
 20. utvrđuje izgled znaka upozorenja koji se stavlja na proizvode koji se stavljaju u promet a u sebi sadrže zabranjene doping supstance;
 21. utvrđuje Listu zabranjenih doping sredstava;
 22. utvrđuje pravila za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu;
 23. obavlja druge poslove koji se odnose na borbu protiv dopinga u sportu, u skladu sa zakonom i ovim statutom.