Čovek koji je preživeo posledice bigoreksije šalje poruku protiv steroida

Objavljeno: 14.10.2015

bigoreksija

 
 

(TV New Zeland) Luk Nabi, koji je patio od bigoreksije, izjavio je za TVNZ da je tokom najvećeg dela svoje mladosti bio prekomerno gojazan, zbog čega su ga zadirkivali, te je rešio da počne sa treninzima u teretani.

 

Drugi su primetili da njegovi mišići rastu, ali ne i on. Rekao je da je sebe video kao malog i slabog.

 

Luk je rekao da je zatim doneo odluku da počne da koristi steroide zbog, kako sam kaže, kombinacije slike o sebi i želje za pažnjom.

 

Tokom prva dva meseca, rekao je da je stekao 16 ili 17 kilograma mišića i da se „Oseća kao da je otporan na metke, ali očigledno to nije bio slučaj”.

 

Došlo je do problema – njegov srčani mišić gotovo je udvostručen u veličini.

 

„Imao sam oštar bol u grudima, počeo sam da povraćam desetine puta dnevno.”

 

Sa već postojećom srčanom manom koje nije ni bio svestan, steroidi su mogli biti fatalni…

 
 

www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/bigorexia-survivor-backs…