WADA komitet za reviziju usklađenosti razmatra nove slučajeve nepoštovanja Svetskog antidoping kodeksa od strane potpisnika

Objavljeno: 24.10.2023

(wada-ama.org) Od 19. do 20. oktobra, nezavisni komitet za reviziju usklađenosti (CRC) Svetske antidoping agencije (WADA) sastao se na svom trećem i poslednjem redovnom sastanku ove godine kako bi razgovarao o nizu važnih pitanja u vezi sa WADA-inim svetskim antidoping Programom za praćenje usklađenosti sa antidoping kodeksom.

Predsedavajući CRC-a Henri Gurđi, koji je bio u pratnji članova CRC-a i menadžmenta WADA u Montrealu, vodio je diskusije o sledećim pitanjima…

www.wada-ama.org/en/news/wada-compliance-review-committee-di…