MOK je najavio novi fond od 10 miliona dolara za podršku antidoping naporima UIO

Objavljeno: 12.6.2024

MOK je 2017. godine odlučio da uspostavi fond od 30 miliona dolara za stvaranje UIO, kako bi testiranje bilo nezavisno od bilo kakvog sukoba interesa i kako bi se vratilo poverenje u antidoping sistem. Sedam godina kasnije, MOK prepoznaje kvalitet obavljenog posla i poziva UIO da nastavi sa jačanjem nezavisnog i obaveštajno vođenog antidoping programa.

UIO je, vodeći se principom održivog finansijskog modela koji se uglavnom oslanja na prihode od preko 70 međunarodnih sportskih tela kojima isporučuje programe, uspela da smanji svoje oslanjanje na finansijski doprinos Olimpijskog pokreta MOK-a na samo 9% svog godišnjeg budžeta. Ova cifra je niža od očekivane na početku rada Agencije i pokazuje njenu povećanu finansijsku nezavisnost…

olympics.com/ioc/news/ioc-announces-new-usd-10-million-fund-…