Marija Anđelković – Osnovna pitanja o dopingu

Objavljeno: 21.10.2014

Ovo predavanje predstavlja online edukaciju o borbi protiv dopinga za studenate na Fakultetu za sport I fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini (Kosovskoj Mitrovici)