Studio B – Vesti u 7

Objavljeno: 22.10.2014

Tema priloga je Zakon o sprečavanju dopinga u sportu. Tim zakonom bi ova oblast trebalo da se u potpunosti uskladi sa međunarodnim propisima i novim Svetskim antidoping kodeksom koji stupa na snagu naredne godine.

„Ovo će našim sportisitima omogućiti nesmetano učešće na velikim međunarodnim takmičenjima, budući da sportisti iz zemalja koje ne usklade svoja antidoping pravila sa odredbama Svetskog kodeksa neće imati pravo učešća“, rekao je novinarima u parlamentu ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Takođe, tim zakonom biće omogućeno da Srbija i dalje može da bude organizator međunarodnih takmičenja.

Udovičić je objasnio da se novi zakon donosi jer se pravni okvir na međunarodnoj sceni promenio u odnosu na 2005. godinu kada je donet aktuelni zakon, kao i sam sport.

„Svedoci koliko je sport pre deset godina bio ’usporeniji’, a koliko je danas aktivniji, dinamičniji, brži i koliko je neophodno sprečavati sve one negativne pojave koje prate profesionalni sport“, rekao je ministar omladine i sporta.

On je dodao da će sportski stručnjaci i registrovani sportisti svih uzrasta biti najmanje jednom godišnje informisani o pripisima koji se odnose na doping u sportu.

Zakonom su definisana prava i obaveze granskih nacionalnih saveza, rekao je Udovičić i dodao da su takođe, uspostavljene obaveze antidoping agencije.

„Smatramo da je veoma bitno usvojiti ovaj zakon jer prvenstveno pratimo međunarodne pravne tokove, a s druge strane uslovljeni smo od strane Svetske antidoping agencije jer od početka sledeće godine naši sportisti neće biti u mogućnosti da se takmiče na međunarodnoj sceni, ako se ne usvoji zakon“, ponovio je Udovčić.

Doping u sportu je zabranjen, a oni koji prekrše tu zabranu – sportske organizacije ili sportisti, mogu biti kažnjeni zatvorom od šest meseci do 12 godina ili novčanom kaznom od 50.000 do million dinara, predviđeno je predlogom Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Antidoping agencija Republike Srbije je u periodu od januara 2006. do novembra 2013. sprovela ukupno 4.347 doping kontrola i otkrila 48 pozitivnih sportista. Najviše ih je bilo u rvanju i bodibildingu, podaci su koje je Vlada Srbije navela u obrazloženju za donošenje zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Najviše su korišćeni anabolički agensi i steroidi.