< O NAMA

Organi i odbori

DIREKTOR

Dr Milica Vukašinović-Vesić

UPRAVNI ODBOR

Dr Valentina Mileusnić, predsednik Upravnog odbora
Prof. dr Nenad Đurđević, potpredsednik Upravnog odbora
Prof. dr Dragan Radovanović, potpredsednik Upravnog odbora
Prof. dr Sonja Marjanović
Dr Gordana Korolija Mrđanov
Dr Goran Vukomanović
Prof. dr Dragoš Stojanović
Prim. dr Vlado Batnožić
sudija Svetlana Tomić Jokić
Sonja Vasić
Damir Štajner
Prof. dr Miloš Joković
Spec. dr Nemanja Pijanović
Doc. dr Zoran Milić
Prof. dr Milan Radaković

ANTIDOPING ODBOR

Adv. Tijana Živković, predsednik Antidoping odbora
Adv. Goran Korać, zamenik predsednika Antidoping odbora
Adv. Dejan Čavić
Prof. dr Sanja Mazić-Radovanović
Dr Jelena Suzić-Lazić
Spec. dr med. Anđela Ožegović
Doc. dr Božidar Otašević
Kl. Ass. spec. dr med Suzana Milutinović

Antidoping odbor je nezavisan u donošenju odluka od drugih organa, stručnih tela i odbora ADAS. Funkcija, ovlašćenja i rad Antidoping odbora regulisani su Pravilnikom o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila.

TUE ODBOR

Prof. dr Slobodan Janković, predsednik TUE odbora
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Prof. dr Vladimir Živković

Funkcija, ovlašćenja i rad TUE odbora regulisani su Pravilnikom o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu.

ODBOR ZA DOPING KONTROLU

Dr Nenad Radivojević, predsednik Odbora za doping kontrolu

Shodno Pravilniku o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja svi imenovani doping kontrolori obrazuju Odbor za doping kontrolu ADAS.