Svetska antidoping agencija (WADA) je 2021. postavila novu online platformu za edukaciju– ADEL (Anti-Doping Education and Learning). Preko ove platforme se na jednostavan način pristupa edukacioni programima za sportiste, trenere, medicinsko i prateće osoblje te ostale osobe zainteresirane za učenje o antidopingu, kao za npr. roditelje i učitelje.

Antidoping edukacija putem ADEL-a dostupna je i kao mobilna aplikacija.

Nakon registracije, pristupa se e-učenju, a nakon uspešnog učenja, omogućeno je preuzimanje certifikata o uspešnom završetku edukacije.

Zasada je ADEL platforma dostupna na engleskom, francuskom i španskom jeziku. U planu je da tokom 2021. prevedemo sve kurseve na srpski jezik.

ADEL-u možete da pristupile preko sledećeg linka: Anti-Doping Education and Learning (wada-ama.org)