WADA-in novi alat za pretragu: odličan resurs za istraživače

Objavljeno: 12.12.2023

(wada-ama.org) Svetska antidoping agencija (WADA) sa zadovoljstvom na svojoj veb stranici deli novorazvijeni optimizovani alat za filtriranje koji omogućava istraživačima i svoje članice da pretražuju naučne i društvene projekte koje finansira WADA po kriterijumu istraživačkih tema, imena istraživača, institucije, država, godine odobrenja itd.

Ovaj alat dolazi kao odgovor na povratne informacije od članica koje ukazuju na potrebu da istraživanje koje se nalazi na WADA-inoj veb stranici bude pristupačnije i bolje organizovano kako bi se bliže uskladilo sa drugim istraživačkim bazama podataka. Alat je sada dostupan za upotrebu, a planirana poboljšanja se očekuju u prvom kvartalu 2024…

www.wada-ama.org/en/news/wadas-new-search-tool-great-resourc…