Predavanje u domu učenika u Vršcu

Objavljeno: 3.3.2014

U okviru projekta „NE, HVALA“ koji realizujemo u saradnji sa Omladinskim klubom opštine Kikinda održali smo predavanju u prvom od pet planiranih srednjoškolskih Domova učenika u Vojvodini.

Projekat se bavi prevencijom narkomanije a obzirom da se upotreba nedozvoljenih doping supstanci, naročito steroida, u poslednje vreme pojavljuje kao veliki problem u adolesentskom periodu, ADAS u ovom projektu učestvuje sa predavanjem „Štetne posledice steroida i dopinga“.

Projektu su se priključili i Policijska uprava grada Kikinde kao i nevladina organizacija Okok.

Predavanju u Vršcu je prisustvovalo 40 srednjoškolaca iz Doma učenika koji su sa velikim interesovanjem pratili predavanje iz oblasti dopinga obzirom da je to za njih prilično nova tema o kojoj do sada nisu imali priliku da slušaju.