22.2.2024

Whereabouts zahtevi, radni sastanak CEADO članica

U organizaciji austrijske antidoping agencije, NADA Austrija, u Beču je održan sastanak predstavnika Centralnoevropske antidoping organizacije (CEADO). Sastanku su prisustvovali predstavnici svih devet zemalja članica. Glavna tema sastanka bio je Whereabouts, zahtevi pri popunjavanju podataka o lokaciji sportista članova registrovane test grupe i test grupe, sa akcentom na regularne aktivnosti, kao obavezan deo podataka o … Whereabouts zahtevi, radni sastanak CEADO članica

Pročitaj više
13.2.2024

Kazne u kasačkom sportu

Srpski kasački savez je kaznio trenera grla Kiara de Sajan, Josipa Vujkovića Lamića i trenera grla Brier, Novicu Đorđevića sa 6 meseci zabrane treniranja grla i 200000 dinara novčano zbog doping pozitivnih rezultata grla. Grla su kažnjena suspenzijama od po 3 meseca.

Pročitaj više
13.2.2024

Džudo savez Srbije kaznio sportistu

Džudo savez Srbije kaznio je sportistu Slobodana Bakića sa 6 meseci zabrane učešća u sportu zbog povrede antidoping pravila – prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u telesnom uzorku sportiste, počev od 8.2.2024. godine. Sportisti je diskvalifikovan i rezultat ostvaren na Super ligi Srbije, 26.11.2023. godine.

Pročitaj više
2.2.2024

SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ADAS

Održana je sednica Upravnog odbora za 2.2.2024. godine. Na sednici je, između ostalih aktivnosti, usvojen i Završni račun za 2023. godinu, kao i izmene Finansijskog plana za 2024. godinu, raspodelom sredstava na odobrenom izvoru 13.

Pročitaj više
22.1.2024

Međunarodna licenca za antidoping edukaciju

U saradnji sa Međunarodnom agencijom za testiranje (ITA), koordinator za edukaciju ADAS-a, mr ph. Gorica Milovanović, uspešno je završila višemesečnu “Clean sport” obuku i stekla međunarodnu licencu za antidoping edukaciju. Ovim prestižnim sertifikatom ADAS je na globalnom nivou na još jednom polju uključen u borbu protiv dopinga u sportu.

Pročitaj više
20.1.2024

Srbija mentor nacionalnim antidoping organizacijama Severne Makedonije i Crne Gore

Begrad, 19.1.2024 – Direktorka Antidoping agencije Republike Srbije (ADAS) prof. dr Milica Vukašinovic Vesić je, kao član delegacije Svetske andtidoping agencije (WADA), učestvovala na sastancima koje je WADA organizovala u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori sa potpredsednicima Vlada ovih dveju zemalja. Antidoping agencija Republike Srbije je mentor nacionalnim antidoping organizacijama Severne Makedonije i Crne Gore. … Srbija mentor nacionalnim antidoping organizacijama Severne Makedonije i Crne Gore

Pročitaj više
16.1.2024

SVETSKA ANTIDOPING AGENCIJA U POSETI REPUBLICI SRBIJI

Beograd, 16.1.2024 – Delegacija Svetske antidoping agencije (WADA) koju je predstavljao Direktor kancelarije predsednika WADA gospodin Rafal Piehota i koordinatorka WADA za partnerstva Paulina Budek, posetila je Ministarstvo sporta i Antidoping agenciju Republike Srbije i potvrdila važnost očuvanja zdravog, čistog i sigurnog sportskog okruženja. Ova poseta od izuzetnog značaja je prilika za razmenu informacija i … SVETSKA ANTIDOPING AGENCIJA U POSETI REPUBLICI SRBIJI

Pročitaj više
28.12.2023

Tramadol na Listi zabranjenih doping sredstava

Antidoping agencija Republike Srbije je na Upravnom odboru održanom 22. decembra usvojila Listu zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu koja stupa na snagu od 1. januara 2024. godine. Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu (Službeni glasnik Republike Srbije br. 111/2014 i 47/2021), utvrđena je zabrana sportistima da koriste supstance koje su navedene na Listi zabranjenih … Tramadol na Listi zabranjenih doping sredstava

Pročitaj više
22.12.2023

SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Održana je redovna sednica Upravnog odbora ADAS, 22.12.2023. godine. Na sednici su usvojeni sledeći akti: Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju u periodu od 16.9.2023. do 6.12.2023. godine Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2024. godinu Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja … SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Pročitaj više
22.12.2023

Antidoping edukacija na Farmaceutskom Fakultetu u Beogradu

Antidoping agencija Republike Srbije održala je antidoping edukaciju na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na predmetu Biohemija sporta u prostorijama laboratorije za medicinsko-biohemijske analize. Edukaciji su prisistvovali studenti smera diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar. Prisutni su tokom predavanja imali prilike da saznaju o više detalja o biološkom pasošu sportista.

Pročitaj više
13.12.2023

Savet sportista Antidoping agencije Republike Srbije

Odlukom direktora Antidoping agencija Republike Srbije je formirala Savet sportista. Zadatak Saveta sportista je da pruži drugačiji ugao gledanja na rad same Antidoping agencije Republike Srbije, njenih organa i tela, direktora i zaposlenih po svim relevantnim antidoping pitanjima i da zastupa stavove i prava sportista u vezi sa antidopingom, a naročito: • Podržava i promoviše … Savet sportista Antidoping agencije Republike Srbije

Pročitaj više
5.12.2023

Seminar u WADA akreditovanoj laboratoriji u Beču

Predstavnici antidoping agencije Republike Srbije prisustvovali su redovnom godišnjem seminaru u akreditovanoj laboratoriji Svetske antidoping agencije u Beču. Tema seminara je bila “Multidisciplinarni pristup organizovanju i sprovodjenju doping kontrola na velikim sportskim događajima.” Kroz predavanja i diskusije razmatrani su svi izazovi koje nosi organizacija jednog velikog sportskog događaja. Razmena iskustava predstavnika zemalja iz okruženja koje … Seminar u WADA akreditovanoj laboratoriji u Beču

Pročitaj više
Učitavanje dodatnih članaka...