ALPHA

Objavljeno: 30.5.2014
WADA-ALPHA-ENG-TITLE-RGB-285x364[1]Svetska antidoping agencija – WADA, predstavila je 26. 5. 2014. godine interaktivnu veb aplikaciju za antidoping edukaciju sportista ALPHA (Athlete Learning Program about Health and Anti-Doping). Prema saopštenju WADA namera aplikacije je da promeni stav kod onih koji eventualno nameravaju da koriste doping, a posebnost aplikacije se ogleda u pružanju pozitivnih rešenja sportisti kako bi ostao čist. Program se sastoji od 6 sesija koje obrađuju sledeće teme:
  1. Etički razlozi protiv dopinga
  2. Medicinski razlozi protiv dopinga
  3. Procedura doping kontrole
  4. Prava i obaveze
  5. TUE
  6. Whereabouts.
WADA saopštenje dostupno je na http://www.wada-ama.org/en/Education-Awareness/ Aplikacija je dostupna na alpha.wada-ama.org