Kontinuirana edukacija ADAS sa kolegama iz oblasti medicine i farmacije

Objavljeno: 11.6.2014

Farmaceutski fakultet i Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije su obe u jednom danu ugostile predstavnike ADAS koji su održali predavanje po iz oblasti dopinga. Prelazeći kontinuitet od minimum jedne edukacije nedeljno, ovoga puta antidoping poruka je prosleđena kolegama psihijatrima i kolegama farmaceutima.

Na Klinici za psihijatriju predavanje je održano u okviru specijalističkog usavršavanja zaposlenih u Antidoping agenciji, dok je predavanje na Farmaceutskom fakultetu održano u okviru skoro postavljenog predmeta – sportska farmacija. Puna sala za stručne sastanke na klinici i pun amfiteatar na fakultetu, samo su dokaz da je doping kao tematika uvek aktuelan i izaziva veliko interesovanje.