ADAS je aktivni učesnik borbe protiv krijumčarenja lekova

Objavljeno: 19.6.2014

Dr Nenad Dikić je pozivni predavač na konfereciji koju je organizovao Savet Evrope povodom krijumčarenja lekova – „Medicrime convention: A key tool against organized crime”. Dr Dikić je kao predstavnik Srbije izneo podatke o upotrebi i zloupotrebi steroida kod sportista, pozivajući se na rezultate velike studije (sprovedene u saradnji ADAS i UMSS) gde su anketirani srpski sportisti o neželjenim dejstvima koje su primetili na sebi tokom korišćenja zabranjenih sredstava. Na ovoj konferenciji prisistvuju predstavnici svih regionalnih zemalja koji debatuju na temu krijumčarenja i falsifikovanja lekova. „Medication – No Falsifikation” je glavna poruka ovog sastanka.