Održana sednica Upravnog odbora

Објављено: 15.12.2014

Na sednici Upravnog odbora ADAS održanoj 12. 12. 2014. godine, između ostalog, usvojeni su podzakonski akti i izvršni propisi u skladu sa novim Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Pored Statuta Antidoping agencije na koji je Ministarstvo omladine i sporta dalo saglasnost, na sednici su usvojena tri podzakonska akta, u okviru vršenja poverenih poslova:

1. Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava – važi od 1.1.2015. godine

2. Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za konje – važi od 1.1.2015. godine

3. Pravilnik o utvrđivanju izgleda markice sa znakom „doping free“ i postupku za izdavanje markice – stupa na snagu 8 dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Isto tako, Upravni odbor je usvojio i tri akta, kojima se reguliše vršenje javnih ovlašćenja ADAS:

1. Pravilnik o doping kontrolama na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja – važi od 1.1.2015. godine

2. Pravilnik o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu – važi od 1.1.2015. godine

3. Pravilnik o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila – važi od 1.1.2015. godine

Do 1.1.2015. godine, shodno članu 44. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, na snazi ostaju:

1. Pravilnik o doping kontrolama na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja (“Službeni glasnik Republike Srbije “, br. 32/2007, 88/2008 i 86/2010)

2. Pravilnik o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu (“Službeni glasnik Republike Srbije “, br. 32/2007, 88/2008, 118/2008, 17/2010, 86/2010 i 30/2014)

3. Pravilnik o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 32/2007, 88/2008 i 30/2014)

4. Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 91/2013 i 107/2014)

5. Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za konje (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 25/2012)