ADAS pokrenuo program vršnjačke edukacije o borbi protiv dopinga

Objavljeno: 26.2.2016

Antidoping agencija Republike Srbije danas (25. februara) započela je program vršnjačke edukacije o borbi protiv dopinga. Inicijator projekta je dr Snežana Rajačić iz Medicinske škole „Nadežda Petrović” u Zemunu, a ADAS je odmah prepoznao značaj i prihvatio saradnju. Učenici ove škole kojima dr Rajačić predaje nekoliko stručnih predmeta, više puta su dobrovoljno birali doping kao temu izbornih predavanja i time pokazali interesovanje za ovu oblast. Pošto je dr Rajačić dugogodišnji saradnik ADAS, došla je na ideju da pokrenemo vršnjačku edukaciju.

Vođeni time, danas je održan prvi sastanak sa 18 devojčica i dečaka koji su pokazali inicijativu da učestvuju u ovom programu. Ideja je da oni kao srednoškolci sprovode edukaciju o štetnosti dopinga među svojim vršnjacima. Pošto je ovo kontinuiran proces, sa učenicima će se održati serija predavanja kako bi oni mogli da postanu mladi edukatori. Potrebno je da steknu svoj stav o temi koju predaju, da poseduju dovoljno podataka za diskusiju i da nauče aktuelne informacije od značaja za one kojima se obraćaju.

Zato će na sledećem sastanku kandidati za mlade edukatore polagati test provere osnovnog znanja iz oblasti dopinga, kako bi se sprovela prva selekcija onih koji će postati predavači. Tokom marta i aprila, oformiće se grupa odabranih učenika koji će postati edukatori na osnovu pokazanog znanja i interesovanja.

Dokazano je da se u ovakvim vršnjačkim grupama informacije lakše prenose. Pošto su edukator i učesnici kojima se predaje vršnjaci koji imaju ista ili slična interesovanja, to značajno pomaže edukatoru da ga učesnici vide kao nekoga ko se susreće sa sličnim problemima i koja sve to razume. Činjenica da nema generacijske barijere olakšava komunikaciju i time je efikasnost edukacije veća i značajnija.

01 02