Zašto je lek Mildronat (meldonium) zabranjen u sportu?

Objavljeno: 8.3.2016

Jučerašnje priznanje proslavljenje ruske teniserke Marije Šarapove da je u njenom uzorku urina pronađena zabranjena supstanca meldonium, šokirala je celokupnu sportsku javnost. Šarapova je jasno objasnila da je navedenu supstancu, tačnije lek Mildronat koristila poslednjih godina zbog pada imuniteta i prevencije dijabetesa. Takođe je naglasila da je dobila Listu zabranjenih supstanci u decembru 2015, ali da nije obratila pažnju i nastavila je sa uzimanjem navednog leka.

Radi pojašnjenja želimo da objasnimo priču oko stavljanja Mildronata na Listu zabranjenih suspstanci. Kada je krajem 2015. godine objavljen draft Liste za 2016. godinu, jedna od značajnijih promena bilo je uključenje leka Meldonium (Mildronate). U obrazloženju Svetske antidoping agencije (WADA) pisalo je da je Mildronat stavljen na zabranjenu listu jer postoje dokazi da ga sportisti sve više koriste sa namerom da poboljšaju sportske sposobnosti. Do ovog zaključka se došlo tako što je Mildronat bio na monitoring listi godinama unazad, što znači da se merila njegova koncentracija u urinu testiranih sportista iako on nije bio zabranjen. Upravo monitorisanjem uzoraka testiranih sportista primećeno je da njegova upotreba sve više rasla tj. da je došlo do njegove zloupotrebe.

Meldonium se nalazi na zabranjenoj listi u grupi S4. Hormoni i metabolički modulatori. Kakvo je u stvari dejstvo ovog leka i koje su mu indikacije za korišćenje?

Meldonium se klinički koristi zbog kardioprotektivnog efekta i njegov mehanizam uključuje smanjenje koncentracije L-karnitna u telesnom tkivu. L-karnitin ima značajnu ulogu u ćelijskom energetskom metabolizmu. Smanjenje koncentracije L-karnitina utiče na metabolizam masnih kiselina i stimuliše iskoristljivost glukoze. Meldonium smanjuje beta oksidaciju masnih kiselina i prebacuje metabolizam ka oksidaciji ugljenih hidrata, što ima ima pozitivan efekat tokom hipoksičnih uslova. Kroz ovaj biomehanizam i mnoge druge, meldonium utiče na ATP produkciju i dovodi do optimalnog energetskog metabolizma tokom hipoksije koja se javlja kod srčanih bolesti ili kod intezivnog fizičkog napora.

Lek je proizveden u Letoniji pa odatle i dolaze istraživanja o farmakološkom efektu ovog leka (Pharmacological effects of meldonium: Biochemical mechanisms andbiomarkers of cardiometabolic activity. Maija Dambrovaa. Latvian Institute of Organic Synthesis).

U uslovima intezivnog fizičkog napora kao što je trening, meldonium racionalizuje potrošnju kiseonika, utiče na eliminaciju toksičnih produkata metabolizma, štiteći ćelije od oštećenja. Kao rezultat svega, njegovom upotrebom organizam stiče sposobnost da izdrži stres i održava rezerve energije. Zbog tih svojstava Mildronat služi za lečenje oboljenja kardiovaskularnog sistema, ali i u poboljšanju fizičke i mentalne sposobnosti.

Kao posledica smanjenja koncentracije L-karnitina, u akutnim ishemijskim oštećenjima srčanog mišića, Mildronat usporava formiranje zone infrakta i skraćuje vreme rehabilitacije. Kod srčane slabosti ovaj lek pojačava kontraktilnost miokarda i smanjuje učestalost napada angine pektoris. U akutnim i hroničnim ishemijskim cerebrovaskularnim poremećajima poboljšava cirkulaciju krvi u ishemijskoj zoni mozga.

Jedna vrlo zanimljiva studija, koja spade u retke koje opisuju dejstvo ovog leka kod sportista, analizirala je upotrebu meldoniuma u vreme kada je on bio na monitoring listi a sve sa ciljem razvijanja metode za detekciju u laboratoriji (Görgens C. Mildronate (Meldonium) in professional sports – monitoring doping control urine samples using hydrophilic interaction liquid chromatography – high resolution/high accuracy mass spectrometry. Drug Test Anal. 2015 Dec;7(11-12):973-9). Analizirano je oko 8320 nasumično odabranih uzoraka urina uzetih za doping kontrolu, na takmičenju i izvan takmičenja. Pronađeno je da je 182 uzoraka imalo u sebi meldonium (2,2%) u koncentraciji koja je mogla da se detektuje. Najveća (zlo)upotreba ovog leka je zabeležena u sportovima snage a na drugom mestu su bili sportovi izdržljivosti.

Koji su bili efekti na sportsku sposobnost koju su u istraživanjima zabeležili posle upotrebe meldoniuma?

• Smanjenje nivoa laktata i uree u krvi
• Poboljšanje iskoristljivosti glikogena
• Poboljšanje izdržljivosti i aerobne sposobnosti
• Poboljšanje funkcionalnih parametara srčane aktivnosti
• Poboljšanje oporavka posle maksimalnog napora
• Poboljšanje moždane aktivnosti

Upotreba Mildronata je jedino moguća kod osoba koje imaju jasne indikacije za lečenje a koje su u suprotnosti sa bavljenjem vrhunskim sportom, zbog čega se kod sportista isključivo govori o njegovoj zloupotrebi.

Komentari

  1. WARNING – Predupreždenie – AVISO (MILDRONATE)