Saopštenje za javnost – CAFFETIN

Objavljeno: 8.6.2016
Predsednik Odbora za doping kontrolu Antidoping agencije Republike Srbije izdao je 27. 5. 2016. godine saopštenje za javnost sledeće sadržine: „Poštovani, Postupajući po upitu većeg broja sportista za mišljenje Antidoping agencije Republike Srbije o eventualnom prisustvu zabranjenih doping supstanci u navedenim lekovima, obaveštavamo Vas o sledećem: CAFFETIN, tablete. Aktivne supstance su 250 mg paracetamola, 210 mg propifenazona, 50 mg kofeina i 10 mg kodein-fosfat, seskvihidrata. Navedeni lek u generičkom sastavu NE SADRŽI zabranjene doping supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2016. godine. Natpisi u štampi vezani za kodein kao zabranjenu supstancu u sportu su netačni i kodein može slobodno da se koristi. Lek Caffetin je registrovan od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije, koja kontinuirano prati sve promene vezane za kvalitet, efikasnost i bezbednost svih lekova registrovanih na tržištu Republike Srbije. Lek Caffetin ima režim izdavanja bez lekarskog recepta. Doc. Dr Nenad Dikić Predsednik Odbora za doping kontrolu Antidoping agencija Republike Srbije”