Održana dva predavanja predstavnika ADAS

Objavljeno: 17.6.2016

predavanje

U subotu 11. juna predstavnici ADAS održali su dve edukacije. Prva edukacija održana je u hotelu „Šumadija” na Konferenciji „Sport, rekreacija, zdravlje” koju je organizovala Visoka sportska i zdravstvena škola. Tema je bila iz oblasti dopinga, ishrane i suplementacije kod sportista i rekreativaca. Konferenciji je prisustvovalo oko 100 učesnika, delom i iz inostranstva.

Drugo predavanje održana je kao deo obavezne antidoping edukacije za sportiste stipendiste ali ovoga puta posebno održano za sportiste iz dva saveza – Savez gluvih i nagluvih i Savez slepih i slabovidih. Oko 30 sportista su predavanje pratili uz pomoć tumača. Osnovi borbe protiv dopinga i doping statistika u Srbiji, bili su tema predavanja koje je izazvalo dugu diskusiju, pogotvo oko dozvoljenih lekova i procesa prijave TUE. ADAS želi da se zahvali sportistima na dobroj volji i želji da se edukuju o dopingu uz napomenu da ćemo se uvek truditi da im izađemo u susret.