Saopštenje povodom objavljivanja imena nasih sportista na sajtu hakerske grupe “Fancy Bears”

Objavljeno: 24.9.2016

Antidoping agencija Republike Srbije obraća vam se sa namerom da pruži informacije vezane za aktuelno pojavljivanje imena naših vrhunskih sportista – Miloša Teodosića i Silvije Popović, na sajtu hakerske grupe “Fancy Bears”. Iz prijava za izuzeće radi primene u terapeutske svrhe (skraćeno TUE od Therapeutic Use Exemptions) koje je hakerska grupa preuzela iz ADAMS baze podataka (www.adas.org.rs/adams/adams/) može se videti da su naši sportisti tražili odobrenje TUE u toku ove godine. U slučaju Miloša Teodosića odobrenje TUE je traženo od FIBA početkom godine a u slučaju Silvije Popović TUE je prijavljen MOK-u jer se dešavalo u vreme trajanja Olimpijskih igara u Riju. Ovom prilikom napominjemo da su oba terapeutska izuzeća odobrena od strane nadležnih organa, što znači da su naši sportisti imali opravdan razlog za korišćenje lekova koji se nalaze na Listi zabranjenih doping sredstava (www.adas.org.rs/doping-kontrola/lista-zabranjenih-doping-sre…), konkretno u oba slučaja to su bili glukokortikoidi. Komentarisanje medicinskih razloga za korišćenje glukokortikoida nije dozvoljeno zbog privatnosti medicinskih podataka, niti je to vidljivo u objavljenim infomacijama hakerske grupe. Upravo zato i postoji rizik da dođe do nepotrebnih nagađanja oko toga da li je terapija bila neophodna i koji su bili njeni efekti. Ovim putem naglašavamo kako glukokortikoidi pripadaju supstancama koje se nalaze na zabranjenoj listi pre svega što njihovo učestalo korišćenje može da ima neželjene efekte po mišićno skeletni sistem sportista i prijava TUE bi trebala da zaštiti sportistu od njihove neracionalne upotrebe. Shodno tome, jasno je da efekat glukokortikoida svakako nije konkretno poboljšanje sportskih performansi u svrhu dopingovanja (kao npr. korišćenje steroida), već isključivo terapijski efekat, najčešće kod povreda mišićnog, skletenog ili nervnog sistema. Uz adekvatnu medicinsku dokumentaciju koja je očigledno postojala u oba slučaja naših sportista, odobrenje TUE od strane medicinskih organizacija i eksperata iz ove oblasti, ne dovodi se u pitanje. Cilj celog procesa je da se povređen i/ili bolestan sportista što pre vrati trenažnom i takmičarskom ciklusu uz kontrolisano korišćenje lekova koji se nalaza na zabranjenoj listi, kao i da se sportista oslobodi odgovornosti ukoliko dođe do testiranja i doping pozitivnog rezultata.

Uz sve navedeno, nadamo se da je proces prijave i odobrenja TUE jasan i da nece ostati mesta za dodatna nagađanja koja se konkretno tiču aktulenih objava vezanih za naše sportiste. Detaljno o TUE možete čitati na www.adas.org.rs/tue/izuzece-radi-primene-u-terapijske-svrhe-… i www.adas.org.rs/vesti/2016/09/15/izuzece-radi-primene-u-tera…