Serija predavanja naših vršnjačkih edukatora

Objavljeno: 28.4.2017

Vršnjački edukatori ADAS su početkom ove godine održali u Kruševcu edukaciju za preko 3000 osnovaca i srednjoškolaca.

Anđela Matejić i Mila Korkut, mlade edukatorke, rešile su da nastave sa serijom predavanja u Kruševcu do kraja godine za sve preostale osnovne i srednje škole. Time će broj edukovanih đaka biti duplo veći i značajniji. Ova akcija je inicijativa mladih edukatorki koje to rade uz kompletnu podršku ADAS.