Održana sednica Upravnog odbora

Objavljeno: 18.9.2017

Dana 15. 9. 2017. godine održana je sednica Upravnog odbora ADAS. Najvažnija tema bila je imenovanje direktora ADAS. U skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i Statuta ADAS, a imajući u vidu postignute rezultate u prethodnom periodu, dr Valentina Mileusnić, predsednik UO predložila je imenovanje dr Milice Vukašinović-Vesić za direktora ADAS i u narednom mandatu. Predlog je jednoglasno prihvaćen. Novi mandat dr Vesić počinje 11. 10. 2017. godine, odnosno istekom prethodnog mandata.

Na sednici su takođe usvojeni: izveštaj o poslovanju u periodu od 1.3. do 1.9.2017. godine, zapisnik sa prošle sednice Upravnog odbora, izmene Finansijskog plana za 2017. godinu, Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja, a imenovana su i 4 nova doping kontrolora.