Doping kao tema seminara za trenere i sudije u Novom Sadu

Objavljeno: 14.12.2017

Članovi Rvačkog saveza Vojvodine i Saveza za dizanje tegova Vojvodine, pokrenuli su zajedničku akciju jer su u prošlosti rvanje i dizanje tegova radili u istim teško atletskim klubovima.

Ovoga puta plod saradnje je seminar održan 12. decembra za sudije i trenere u rvanju i dizanju tegova i aktuelnosti iz oblasti dopinga bila je jedna od tema kojoj joj je dat veliki značaj. Seminaru je prisustvovalo više od 50 učesnika.