Održana sednica Upravnog odbora

Objavljeno: 7.3.2018

Dana 7. 3. 2018. godine održana je sednica Upravnog odbora ADAS. Teme sednice su, pored redovnih aktivnosti kao što su usvajanje zapisnika sa prethodne sednice i izveštaja o poslovanju, bile i donošenje Odluke o usvajanju završnog računa za 2017. godinu, zatim Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o usaglašavanju antidoping pravila ADAS sa Svetskim antidoping kodeksom, te Odluke o utvrđivanju visine taksi u narednoj godini.