Podrška nacionalnoj antidoping organizaciji u Hrvatskoj

Objavljeno: 5.6.2019


Оснивачи Централноевропске антидопинг организације – Аустрија (НАДА Аустрија), Хрватска (ЦИПХ), Мађарска (ХУНАДО), Пољска (ПОЛАДА), Србија (АДАС), Словачка (САДА) и Словенија (СЛОАДО) на састанку у Будимпешти 28. маја 2019. године, одлучили су да подрже напоре Одсјека за антидопинг Хрватског завода за јавно здравство да промени национално законодавство које би резултирало успостављањем националне антидопинг организације с пуном правном независношћу чији је једини циљ да штите чист спорт на принципима доброг управљања, оперативне независности, одговарајућег и транспарентног финансирања и препознатљивости. Ова иницијатива, заједно са иницијативом за измену националног законодавства у вези антидопинга у спорту, има за циљ боље усклађивање позиције националне антидопинг организације са Унеско конвенцијом, Антидопинг конвенцијом Савета Европе и Светским антидопинг кодексом. Сви наведени документи у потпуности су посвећени очувању духа чистог спорта.