Podrška nacionalnoj antidoping organizaciji u Hrvatskoj

Objavljeno: 5.6.2019


Osnivači Centralnoevropske antidoping organizacije – Austrija (NADA Austrija), Hrvatska (CIPH), Mađarska (HUNADO), Poljska (POLADA), Srbija (ADAS), Slovačka (SADA) i Slovenija (SLOADO) na sastanku u Budimpešti 28. maja 2019. godine, odlučili su da podrže napore Odsjeka za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da promeni nacionalno zakonodavstvo koje bi rezultiralo uspostavljanjem nacionalne antidoping organizacije s punom pravnom nezavisnošću čiji je jedini cilj da štite čist sport na principima dobrog upravljanja, operativne nezavisnosti, odgovarajućeg i transparentnog finansiranja i prepoznatljivosti. Ova inicijativa, zajedno sa inicijativom za izmenu nacionalnog zakonodavstva u vezi antidopinga u sportu, ima za cilj bolje usklađivanje pozicije nacionalne antidoping organizacije sa Unesko konvencijom, Antidoping konvencijom Saveta Evrope i Svetskim antidoping kodeksom. Svi navedeni dokumenti u potpunosti su posvećeni očuvanju duha čistog sporta.