Antidoping edukacija za policijske službenike

Objavljeno: 11.9.2019

U skladu sa usvojenim zaključcima iz izveštaja Radne grupe za probleme dopinga Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu juče je u Beogradu održana antidoping edukacija za policijske službenike iz svih Policijskih uprava u Republici Srbiji.

Ovo je prvi korak u organizaciji mreže policijskih službenika koji će odgovarajućim znanjem još efikasnije delovati u suzbijanju distribucije doping sredstava, sprečavanju i procesuiranju krivičnih i prekršajnih dela koje predviđa Zakon o sprečavanju dopinga u sportu.

Policijski službenici su tokom edukacije imali priliku da čuju sledeća predavanja:

Aktivnosti Antidoping agencije Republike Srbije, dr sci. med. Milica Vukašinović Vesić,
Krivična odgovornost za doping u sportu, Bojan Vajagić,
Lista zabranjenih supstanci, dr sci. med. Marija Anđelković
Uloga policije u sprečavanju dopinga u sportu, Prof. dr. Nenad Dikić
Nove psihoaktivne supstance, dr Nataša Radosavljević-Stevanović