Спортска фармација и клиничка фармакологија за здравствене и спортске стручњаке

Један од најефикаснијих видова едукације је свакако онај који се заснива на богато стеченом искуству. Тако је више од петнаест година искуства борбе против допинга, на пољу анализе употребе допинг супстанци, постало једна од тема књиге “Клиничка фармакологија за медицинске сестре – техничаре са одабраним деловима из спортске фармације”. Клиничка фармакологија се одувек заснивала на проучавању употребе лекова у циљу лечења болести, док је њихова злоупотреба у спорту и даље велика непознаница из угла ефеката које постижу код младих и здравих људи. Управо је томе, захваљујући идеји др Ненада Дикића, посвећена посебна пажња у сваком поглављу које обрађује различите групе лекова. Ова књига није намењена само медицинским сестрама и техничарима, већ и спортским стручњацима. Подстицај за писање ове књиге био је да послужи као уџбеник за предмет клиничка фармакологија на коме је др Марија Анђелковић предавач. Садржај књиге је обогаћен деловима из спортске фармације где се у сваком поглављу налази анализирана употреба лекова у спорту са циљем побољшања спортских способности и допинга. Посебно је значајно искуство стечено дугогодишњим давањем мишљења спортистима о саставу суплемената и лекова преко сервиса Антидопинг агенције Републике Србије.

Књига је тренутно доступна свима за електронско читање преко Google Books books.google.ca/books?id=-KDYDwAAQBAJ


Најновије вести


Све вести >