Antidoping edukatori

Objavljeno: 26.6.2022

Antidoping agencija Republike Srbije je imenovala 8 antidoping edukatora shodno Internacionalnom standardu o edukacija o antidopingu, kojima je određeno da svaka antidoping organizacija na svetu mora da ima obučene i licencirane predavače. Time je ADAS opet pokazao inicijativu i znanje, jer spada u manje od 3% organizacija koje su ispunile ovu obavezu.

Antidoping edukatori:

1. Ognnjen Đurđević
2. Sofija Kulić
3. Jellena Đukanović
4. Marija Milovanović
5. Mihailo Milošević
6. Ognjen Krčmar
7. Martin Makaji
8. Miloš Lalović

Čestitamo!