Budući lekari i specijalizanti medicine na edukaciji o antidopingu

Objavljeno: 7.12.2022

Studenti šeste godine medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao i specijalizanti sportske medicine, odslušali su juče predavanje o osnovama borbe protiv dopinga. Pored liste zabranjenih doping sredstava i procedure doping kontrole detaljno je objašnjena procedura prijave terapeutskog izuzeća o kome oni kao medicinski radnici moraju da imaju saznanja. Studenti medicine u Novom Sadu su ovo slušali kao izborni predmet i ovo je četvrta godina u nizu da studenti slušaju predavanje predstavnika ADAS. Predavanju je prisustvovalo preko 30 sluašalaca.