SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ADAS

Objavljeno: 6.2.2023

Održana je redovna sednica Upravnog odbora ADAS, 3.2.2023. godine. Između ostalog, na sednici su usvojene izmene Finansijskog plana za 2023. godinu, odnosno otvaranje izvora 13 finansiranja, izmene Programa rada i Akta o sistematizaciji, a usvojen je i Završni račun za 2022. godinu. Takođe, Upravni odbor je imenovao novi TUE odbor, budući da je starom sazivu istekao mandat.