„Code compliance” potvrda

Objavljeno: 22.2.2023

Svetska antidoping agencija je 21. 2. 2023. godine izdala zvaničnu potvrdu da je Antidoping agencija Republike Srbije uspešno završila proces provere usklađenosti rada i pravila sa Svetskim antidoping kodeksom i pratećim međunarodnim standardima.