Ugovor o saradnji između Antidoping agencije Republike Srbije i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Objavljeno: 2.3.2023

Antidoping agencija Republike Srbije i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
su potpisali Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.

Dogovorena je saradnja po pitanju razmene informacija o korišćenje lekova i suplemenata od strane sportista a sve u cilju zaštite zdravlja sportista i sprečavanja dopinga u sportu.
Predložena je izrada informacione baze lekova u čijem sastavu se nalaze zabranjene doping supstance. Ovakva baza će pružati sportistima i lekarima, pouzdanu i adekvatnu informaciju da li se u sastavu određenog leka nalazi zabranjena doping supstanca, te je potrebno da pre upotrebe tog leka zatraže izuzetak za terapeutsku upotrebu.
Ovim bi se smanjila mogućnosti nenemernog dopingovanja, te doprinelo zaštiti zdravlja i adekvatnoj informisanosti sportista.

Listu zabranjenih doping supstanci u skladu sa zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i Međunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, koju je Republika Srbija potpisala i ratifikovala donošenjem Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sporu, utvrđuje na godišnjem nivou Svetska antidoping agencija. Antidoping agencija Republike Srbije ovu listu preuzima i objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije.