Edukacija za fizioterapeute Rukometnog saveza Srbije

Objavljeno: 25.3.2023

Direktorka ADAS-a Prof. dr Milica Vukašinović Vesić je održala antidoping edukaciju za buduće fizioterapeute Rukomentog saveza Srbije.

Rukometni savez Srbije u narednom periodu želi da ima aktivno uključene fizioterapeute u rad svih nacionalnih selekcija. Briga zdravstvene komisije Rukomentog saveza za zdravlje svojih sportista je za svaku pohvalu obzirom da su budući fizioterapeuti mogli da na jednodnevnom seminaru saznaju sve relevante infomacije vezane za njihove buduće aktivnosti.

Prisutni fizioterapeuti su između ostalog mogli da saznaju više informacija o borbi protiv dopinga u sportu, informacije o listi zabranjenih supstanci, Izuzeću za terapeutsku upotrebu kao i sve druge neophodne informacije značajne za njihov budući rad.