Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između ADAS-a i Farmaceutske komore Srbije

Objavljeno: 18.4.2023

Saradnja Antidoping agencije u Farmaceutske komore Srbije je ozvaničena potpisivanjem Sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji.

Ispred Antidoping agencije ugovor je potpisala direktorka ADAS-a Prof. dr Milica Vukašinović Vesić a ispred Farmaceutske komore Srbije direktorka dipl. farm. Slavica Milutinović.

Dogovorena je saradnja po pitanju razmene informacija i predloga za racionalno korišćenje lekova i suplemenata od strane sportista a sve u cilju zaštite zdravlja sportista i sprečavanja dopinga u sportu.

Planirana je saradnja na naučno-istraživačkim projektima, učešća na stručnim skupovima i konferencijama kao i izrade zajedničkih projekata za unapređenje rada obe organizacije.