Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između ADAS-a i Farmaceutske komore Srbije

Objavljeno: 18.4.2023

Сарадња Антидопинг агенције у Фармацеутске коморе Србије је озваничена потписивањем Споразума о пословно техничкој сарадњи.

Испред Антидопинг агенције уговор је потписала директорка АДАС-а Проф. др Милица Вукашиновић Весић а испред Фармацеутске коморе Србије директорка дипл. фарм. Славица Милутиновић.

Договорена је сарадња по питању размене информација и предлога за рационално коришћење лекова и суплемената од стране спортиста а све у циљу заштите здравља спортиста и спречавања допинга у спорту.

Планирана је сарадња на научно-истраживачким пројектима, учешћа на стручним скуповима и конференцијама као и израде заједничких пројеката за унапређење рада обе организације.