CEADO sastanak u Bratislavi

Objavljeno: 19.5.2023

У Братислави је одржан редован годишњи састанак Централно европске антидопинг организације која окупља 9 земаља међу којима је и Србија.

На овом састанку је међу земље чланице примљена и Румунија те је тако постала девета чланица поред већ постојећих земаља чланица Србије, Аустрије, Пољске, Мађарске, Словачке, Чешке Републике, Хрватске и Словеније.

На седници је спроведен избор за председника и потпредседника ЦЕАДО на нови мандат од 4 године. На ове две функције изабрани су Михаел Цепић из Аустрије и Јанко Дворшак из Словеније. Разматрани су нови пројекти из области едукације, тестирања, интегритета и друштвених мрежа. Такође је спроведено извештавање по питању менторских пројеката ѕа земљама бившим чланицама ЕЕРАДО.