Simpozijum Svetske Antidoping agencije o Izuzeću za terapeutsku upotrebu

Objavljeno: 9.6.2023

Predstavnici ADAS-a su učestvovali na simpozijumu Svetske antidoping agencije koji je bio posvećen Izuzeću za teraputsku upotrebu.

Simpozijum pod nazivom ”Balans između medicinske nege sportista i fer pleja” organizovan od strane Svetske antidoping agencije i domaćina Antidoping agencije Južne Koreje okupio je 250 učesnika kako lekara tako i zaposlenih u različitim antidoping organizacijama.

Jedan od primarnih ciljeva TUE simpozijuma je da omogući svim učesnicima u sportu usklađen pristup TUE, koji obezbeđuje da sportisti sa legitimnim zdravstvenim stanjem mogu da učestvuju u sportu uprkos njihovoj potrebi za lekovima ili tretmanom koji bi inače mogli biti zabranjeni. Simpozijum se sastojao od interaktivnih diskusija o medicinskim slučajevima, medicinsko-pravnim pitanjima i retroaktivnim TUE. Učesnici su takođe razgovarali o izazovima u vezi sa globalnom harmonizacijom TUE prakse, sa ciljem da se obezbedi održavanje pravičnosti; i da se sportistima pružaju slične mogućnosti, bez obzira na njihov sport, geografsku lokaciju ili specifična medicinska pitanja.