Whereabouts zahtevi, radni sastanak CEADO članica

Objavljeno: 22.2.2024

U organizaciji austrijske antidoping agencije, NADA Austrija, u Beču je održan sastanak predstavnika Centralnoevropske antidoping organizacije (CEADO).

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih devet zemalja članica.

Glavna tema sastanka bio je Whereabouts, zahtevi pri popunjavanju podataka o lokaciji sportista članova registrovane test grupe i test grupe, sa akcentom na regularne aktivnosti, kao obavezan deo podataka o lokaciji.

Tokom razmena iskustava iz prakse, sastanku su se priključili i predstavnici Internacionalne agencija za testiranje (ITA).

Pored razmena iskustava, jedan od ciljeva bio je i bliže tumačenje međunarodnih dokumenata i definisanje daljih smernica za poboljšanje rada u ovoj oblasti.

Zahvaljujemo se NADA Austrija na organizaciji veoma produktivnog sastanka.