Predstavnici ADAS-a na konferenciji Svetske antidoping agencije

Objavljeno: 14.3.2024

Predstavnici ADAS-a prisustvovali su redovnoj godišnjoj konferenciji Svetske antidoping agencije.

Konferenciji je prisustvovalo 1100 delegata iz celog sveta.

Na konferenciji je još jednom potvrđena rešenost svih učesnika za jačanje globalnog antidoping sistema u saradnji sa zainteresovanim stranama širom sveta.

Takođe je obeleženo 25 godina od osnivanja Svetske antidoping agencije koja je nastala kao rezultat jedinstvenog partnerstva između sporta i vlada sveta. Zanimljivo je da je to partnerstvo koje je izdržalo test vremena i nije poznat nijedan drugi društveno-politički scenario gde se to dogodilo.

Tokom konferencije posebno se govorilo o rezultatima projekta izgradnje kapaciteta obaveštajnog i istraživačkog rada koji je uključivao saradnju između nacionalnih antidoping organizacija (NADO) i agencija za sprovođenje zakona u 48 evropskih zemalja, fokusiranih na smanjenje rasprostranjenosti dopinga u sportu i zaštite zdravlja mladih kako sportista tako i rekreativaca. Projekat je realizovala Svetska antidoping agencija uz podršku Evropske unije koja obezbedila sredstva sprovođenje.

Na konferenciji su razmatrani i svi ostali značajni aspekti borbe protiv dopinga u sportu kao što su: testiranja, obrasci o lokaciji, trendovi i aspekti krvnog dopinga, edukacija sportista, saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama, implementacija Svetskog antidoping Kodeksa, saradnja između nacionalnih antidoping organizacija i međunarodnih sportskih federacija, ljudska prava u oblasti borbe protiv dopinga u sportu.