СВЕТСКИ АНТИДОПИНГ КОДЕКС

ЗАКОНИ

СТРАТЕГИЈА

ПРАВИЛНИЦИ

СТАТУТ

TUE

МОДЕЛИ СПОРТСКИХ ПРАВИЛА

Овде можете преузети моделе спортских правила, програма и одлуке које национални спортски савези морају да донесу у року од 6 месеци од ступања на снагу Закона о спречавању допинга у спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2014), односно до 22. 4. 2015. године.

Модел Правилника о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила је израђен у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, правилима Светског антидопинг кодекса и надлежног међународног спортског савеза, што је и обавеза савеза сходно члану 10. Закона, а примерен је и тимским и индивидуалним спортовима. Модел је припремљен на тај начин да савез треба да на првој страници на два места унесе назив савеза и да се у члану 38. определи за одговарајућу верзију зависно од тога да ли је у питању тимски или индивидуални спорт. Обавеза униформности коју намеће Светски антидопинг кодекс омогућава овакав прецизан модел правила.

По усвајању и ступању на снагу Правилника, исти доставити у року од 15 дана министарству надлежном за послове спорта и Антидопинг агенцији.

НАПОМЕНА: Модел правила није намењен спортовима у коме се такмиче животиње.

Модел Програма антидопинг деловања је дат у основним цртама и потребно је да га савези прилагоде својим потребама, активностима и циљевима.

По усвајању, Програм доставити Антидопинг агенцији у року од 15 дана.

Одлуку о именовању лица потребно је доставити Антидопинг агенцији, са контакт подацима именованог лица.

WADA

ОСТАЛО