Kina formalno kriminalizuje doping

Objavljeno: 28.12.2020

Kina je formalno inkriminisala doping nakon što je njeno najviše zakonodavno telo glasalo za usvajanje Amandmana XI na svoj krivični zakon u subotu.

Istorijski potez u kineskoj antidoping borbi dogodio se kada je Stalni odbor Nacionalnog narodnog kongresa glasao za dodavanje amandmana Članu 355.

Njime je predviđeno da svakome ko namami, podstakne ili prevari sportiste da koriste zabranjene supstance na domaćim ili međunarodnim takmičenjima preti do tri godine zatvora i novčana kazna. Oštrije kazne biće izrečene onima koji organizuju ili primoraju sportiste da koriste zabranjene supstance, dok je svesno nuđenje zabranjenih supstanci sportistima takođe krivično delo…

www.ecns.cn/news/2020-12-28/detail-ihafcxvt0505745.shtml