Sednica Upravnog odbora ADAS

Objavljeno: 22.12.2020

Dana 22. 12. 2020. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora ADAS. Pored redovnih aktivnosti i odluka, Upravni odbor je usvojio i Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za 2021. godinu. Ovaj pravilnik će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije a biće dostupan i na veb sajtu ADAS.