DOPING POZITIVNI KONJI

Objavljeno: 5.1.2021

Grlo Wild West bilo je doping pozitivno na zabranjene supstance nakon doping kontrole sprovedene 10.10.2020. godine. Za rešavanje ovog slučaja u prvom stepenu nadležan je Srpski galopski savez odnosno Udruženje za galopski sport Srbije.
Grlo Gordon bilo je doping pozitivno na zabranjene supstance nakon doping kontrole sprovedene 1.11.2020. godine. Za rešavanje ovog slučaja u prvom stepenu nadležan je Srpski galopski savez odnosno Udruženje za galopski sport Srbije.
Grlo Tulip O Hare bilo je doping pozitivno na zabranjenu supstancu nakon doping kontrole sprovedene 1.11.2020. godine. Za rešavanje ovog slučaja u prvom stepenu nadležan je Srpski galopski savez odnosno Udruženje za galopski sport Srbije.
Grlo Oksana bilo je doping pozitivno na zabranjenu supstancu nakon doping kontrole sprovedene 8.11.2020. godine. Za rešavanje ovog slučaja u prvom stepenu nadležan je Srpski kasačkisavez odnosno Udruženje za kasački sport Srbije.