Lista zabranjenih doping sredstava i metoda za 2021. godinu

Objavljeno: 6.1.2021

Kao i svake godine unazad, Svetska antidoping agencija (WADA) objavila je novu zabranjenu listu koja stupa na snagu od 1. januara 2021. godine. Antidoping agencija Republike Srbije je na Upravnom odboru održanom 22. decembra odobrila prevod zabranjene liste koji će biti dostupan na sajtu ADAS i biti poslat sportistima i sportskim savezima.

Kako bi svim zainteresovanima pojednostavili i približili novine u Listi zabranjenih doping sredstava za narednu godinu, u sledećem tekstu iznećemo najvažnije promene:

• Lista zabranjenih sredstava je redizajnirana kako bi se olakšalo snalaženje i sada su navedene bolesti gde sportista mora da bude obazriv jer mogu da u lečenju koriste zabranjene supstance.
• Novi Svetski antidoping kodeks definiše supstance zloupotrebe kao zabranjene supstance koje su specifično označene kao takve jer su predmet česte zloupotrebe u društvu izvan okvira sporta. Supstance zloupotrebe su: kokain (cocaine), heroin (diamorphine), ekstazi/MDMSA (methylenedioxymethamphetamine) i THC (tetrahydrocannabinol).
• U grupi S3. beta-2 agonista dozvoljena je upotreba vilanterola inhalatornim putem u maksimalnoj dozi koju preporučuje proizvođač. Dozvoljena primenjena doza je 25 mikrograma što odgovara efektivnoj dozi od 22 mikrograma.

WADA je želela da naglasi da će od 2021. godine biti zabranjeni na takmičenju svi načini injekcionog davanja kortikosteroida. Tu spadaju: intravenska, intramuskularna, periartikularna, intraartikularna, peritendinozna, intratendinozna, epiduralna, intratekalna, intraburzalna, primena u leziju, intradermalna i subkutana primena. Pošto je za shvatanje novih pravila potrebno vreme, celu 2021. godinu antidoping agencije posvetiće edukaciji sportista i medicinskog stručnog tima o ovim pravilima.

Download the PDF file .