Usvojen novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

Objavljeno: 16.10.2014

Narodna skupština usvojila je juče jednoglasno u načelu i u celini novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu.

Rešenja iz novog Zakona su usklađena sa najnovijim izmenama međunarodnih antidoping propisa koje stupaju na snagu 1. januara 2015. godine. Najvažnije izmene su da se pored dosadašnjih 8 povreda antidoping pravila uvode još dve nove povrede a to su saučesništvo i nedozvoljeno udruživanje. Usklađenost nacionalnog zakona sa najnovijim izmenama međunarodnih pravila omogućiće našim sportistima da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, da organizujemo međunarodna takmičenja u Republici Srbiji, kao i da naši nacionalni sportski savezi budu i dalje punopravni članovi svojih međunarodnih sportskih saveza.

Po novom Zakonu sportista koji namerno koristi nedozvoljene supstance biće kažnjen sa najmanje 4 godine zabrane bavljenja sportom a sportisti koji dokaže da kod njega nije bilo namere ili nepažnje u vezi sa doping pozitivnim rezultatom neće biti izrečena zabrana takmičenja.

Važno je naglasiti da su na novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu pozitivna mišljenje dali svi relevantni organi, te da je jedan od retkih zakona koji su narodni poslanici jednoglasno usvojili. Ovo ukazuje na širok konsenzus svih relevantnih subjekata u društvu po pitanju borbe protiv dopinga u sportu i svakako predstavlja priznanje Ministarstvu omladine i sporta kao inicijatoru donošenja ovog Zakona, kao i podršku Antidoping agenciji Republike Srbije u daljem radu.