ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ADAS

Objavljeno: 26.1.2015
Na sednici održanoj 23.1.2015. godine, Upravni odbor ADAS je pored redovnih aktivnosti, usvojio Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, Finansijski, kadrovski i plan nabavki, kao i program rada i program doping kontrola u 2015. godini. Takođe, Upravni odbor je usvojio novi Program osnovne obuke zaposlenih u oblasti zaštite od požara.